Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Μια απάντηση από την ανανεωμένη 7 μέλη επιτροπή που θέτει τέλος σε πολλές υποβολιμαίες παρεξηγήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
http://greekastrologyunion.blogspot.com/
Η Ένωση και οι σκοποί της

Ο σκοπός δημιουργίας αυτού του ιστοτόπου και όλης της κίνησης που κάνουμε είναι να ιδρυθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας επίσημος φορέας που θα εξυψώσει και θα αναδείξει την Αστρολογία στη χώρα μας και θα θεσπίσει ένα θεμελιώδες πλαίσιο για την επαγγελματική της άσκηση.
Σε αυτόν το φορέα μπορούν να συμμετέχουν τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αστρολόγοι με κριτήρια και προϋποθέσεις που θα οριστούν από κοινού.
Η «Ένωση Ελληνικής Αστρολογίας» είναι ένα προσωρινό όνομα, που υιοθέτησε η επταμελής συντονιστική επιτροπή και δεν έχει κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα. Η επίσημη ονομασία της Ένωσης θα αποφασιστεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των συζητήσεων.
Θεωρούμε ότι οι βασικοί άξονες λειτουργίας μιας τέτοιας Ένωσης πρέπει και μπορούν να κινούνται στις παρακάτω κατευθύνσεις:
1. Την ανάπτυξη της συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε επιδιώξεις της Ένωσης και να προωθούνται τα κοινά συμφέροντα.
2. Τη συνεργασία με όλους τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς, σχολές, forum, ιστότοπους, μεμονωμένους διδάσκαλους και ερασιτέχνες για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής αστρολογικής κοινότητας συνεχώς εκσυγχρονιζόμενης, με διασφάλιση του σεβασμού των μελών της.
3. Την οργάνωση ομάδων μελέτης και έρευνας.
4. Τη σωστή ενημέρωση των μελών της για τη σύγχρονη αστρολογία μέσω διαδικτύου με τη μορφή newsletters και άρθρων.
5. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης, την ανάπτυξη εκδοτικών δραστηριοτήτων και την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και συμποσίων.
6. Την υπεράσπιση της Αστρολογίας από τις «έξωθεν» επιθέσεις και τις απόπειρες ευτελισμού της.
7. Τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου επαγγελματικής μόρφωσης και ανύψωσης του πνευματικού, ηθικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της.
8. Την με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της αλλά και τη θέσπιση ενός φορέα πιστοποίησης με κριτήρια που θα οριστούν από κοινού.
9. Την παροχή ηθικής, υλικής, οικονομικής και κάθε άλλης δυνατής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη της κοινότητας και όχι μόνο.
10. Την διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων με ψυχαγωγικό και μορφωτικό σκοπό.
Μικρό ιστορικό:
Στις 15 Μαΐου 2009 ύστερα από πρωτοβουλία των Εβίτα Ζαχαριάδου, Βάσιας Κόντη και την παρότρυνση του Χρήστου Παΐζη έγινε μία συγκέντρωση 32 Ελλήνων Αστρολόγων στην Αθήνα, με θέμα συζήτησης τη δημιουργία μίας Αστρολογικής Ένωσης στην Ελλάδα.Σε όλες τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων, επισημάνθηκαν οι αδυναμίες και τα προβλήματα (οικονομική εκμετάλλευση, ανυποληψία κλπ) που προκύπτουν από την έλλειψη ενός συλλογικού φορέα της Αστρολογικής κοινότητας στην Ελλάδα και με γνώμονα το κοινό συμφέρον αποφασίστηκε να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Παρουσία δικηγόρου που υπέδειξε τη νόμιμη διαδικασία, εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία μια επταμελής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ επιτροπή με συντονιστικές αρμοδιότητες. Ως κύριο έργο της επιτροπής ορίστηκε:
1) Να ενημερώσει πρόσωπα και φορείς για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
2) Να παρουσιάσει ένα αρχικό σχέδιο καταστατικού και συμπληρωματικών διατάξεων αλλά και ένα κώδικα δεοντολογίας, συγκεντρώνοντας όλες τις προτάσεις των ενδιαφερομένων.
3) Να οργανώσει την πρώτη μεγάλη Γενική Συνέλευση, όπου και θα παρθούν οι ουσιαστικές αποφάσεις επί των προτάσεων.
Ο ρόλος της επιτροπής θα τερματιστεί με την εκλογή των επίσημων οργάνων από τη Γενική Συνέλευση.
Τα εκλεγμένα μέλη της επιτροπής (Θωμάς Γαζής, Μαίρη Γαλανού, Εβίτα Ζαχαριάδου, Βάσια Κόντη, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Ριζόπουλος και Σμάρω Σωτηράκη) επεξεργάστηκαν και δημοσιοποίησαν ένα αρχικό σχέδιο προτάσεων, με την πρόθεση να γίνουν όλες οι αναγκαίες διορθώσεις.
Αν και το καταστατικό υπόκειται σε συγκεκριμένους νομικούς κανόνες, υπάρχει η δυνατότητα να ψηφιστούν συμπληρωματικές διατάξεις, που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης.
Για λόγους που αναφέρονται σε μια από τις ανακοινώσεις της επιτροπής το μέλος της Θωμάς Γαζής αντικαταστάθηκε από την πρώτη επιλαχούσα Μπέλα Κυδωνάκη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο φόρουμ που αναρτήθηκε από την προσωρινή επταμελή επιτροπή συντονισμού για τη δημιουργία μιας Ελληνικής Αστρολογικής Ένωσης, η πλειοψηφία της επιτροπής συνεδρίασε και σας ανακοινώνει τα εξής:
1) Λυπούμαστε που στο χώρο διαλόγου και προσωπικής έκφρασης μεταφέρθηκαν προσωπικές διενέξεις του παρελθόντος, ασύμβατες με το σκοπό της προσπάθειας όλων για τη δημιουργία μιας Ελληνικής Αστρολογικής Ένωσης.
2) Ζητάμε συγγνώμη για την ονομαστική αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα του αστρολογικού χώρου, όπως αυτά του Γιάννη Μπαρδόπουλου, του Δημήτρη Κορωνάκη, του Θανάση Ματσώτα, και της Κατερίνας Σαλονίκη, που παρουσιάστηκαν ως κατηγορούμενοι με πρωτοβουλία του μέλους της επιτροπής κ Θωμά Γαζή.
3) Η πλειοψηφία της επιτροπής εκτιμά ότι αδυνατεί πλέον να συνεργαστεί με τον κ Γαζή που ασχολείται κυρίως με τις προσωπικές του διενέξεις χωρίς να υπολογίζει το κόστος που έχει αυτή η πολιτική στην προσπάθεια για τη δημιουργία της Ένωσης. Επίσης είναι αναγκασμένη να τον καταγγείλει:
- Για την επανειλημμένη καταστρατήγηση της δημοκρατικής δεοντολογίας (αναρτούσε ανακοινώσεις στο όνομα της επιτροπής χωρίς να έχει υπάρξει ανάλογη απόφαση)
- Για κατάχρηση της άμεσης πρόσβασης του στη διαχείριση του φόρουμ της επιτροπής (εμφανιζόταν και ως διαχειριστής και ως Θωμάς Γαζής, ανάλογα με το τι τον συνέφερε)
- Για τη μη συμμόρφωση του στις πλειοψηφικές αποφάσεις και την παρακώλυση του έργου της επιτροπής (δεν παρέδωσε τους κωδικούς για τη μεταφορά του ιστοτόπου σε νέα διεύθυνση).
- Για την αδικαιολόγητη «εξαφάνιση» του και τη μη ανταπόκριση στις επανειλημμένες προσπάθειες των μελών της επιτροπής να επικοινωνήσουν μαζί του για οποιοδήποτε θέμα.
- Για την «αμφιλεγόμενη» δράση του απέναντι σε μέλη της επιτροπής (απέστειλε υπονομευτικά email σε ...ποικίλους αποδέκτες)
Ήδη με πλειοψηφική απόφαση την θέση του στην επταμελή επιτροπή πήρε η πρώτη επιλαχούσα από την ψηφοφορία της πρώτης συνέλευσης (15/5) κ Μπέλα Κυδωνάκη.
4) Η επιτροπή κατανοεί τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις κάποιων μελών της αστρολογικής κοινότητας, που διατυπώνουν ανησυχίες για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια κίνηση και αφήνουν υπονοούμενα για «πολιτικές αποκλεισμού» και «μαγαζάκια».
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό γίνεται από αγάπη για την αστρολογία και δεν είναι μια προβολή ανάλογων «ίδιων συμφερόντων».
Είναι σαφές ότι αν τεθούν κάποιοι «αποκλεισμοί» αυτό θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης, με κριτήρια που νομιμοποιείται να ορίσει μόνον μια Γενική Συνέλευση.
Επιπλέον, όπως φάνηκε και στην πράξη, η επιτροπή έχει τα αντανακλαστικά να απομονώσει οποιαδήποτε απόπειρα ποδηγέτησης γίνει μέσα στους κόλπους της.
Όσον αφορά τις ποικίλες κρίσεις και επικρίσεις για το καταστατικό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ούτε αυτό έχει ψηφιστεί, ούτε οι συμπληρωματικές διατάξεις του. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την προσπάθεια έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν τις προτάσεις τους που είναι βέβαια ευπρόσδεκτες. Και κάθε πρόταση θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
5)Για να προστατευθεί η ενότητα του χώρου κρίνουμε ως απαραίτητο στην παρούσα φάση να αρθεί το φόρουμ ανοιχτού διαλόγου και να δημιουργηθεί ένας ιστότοπος όπου θα αναγράφονται μόνον οι προτάσεις των ενδιαφερομένων και οι ανακοινώσεις της επιτροπής.
Tην τελική επιλογή για την ανάρτηση των κειμένων έχει αναλάβει ύστερα από πλειοψηφική απόφαση το μέλος της επιτροπής κ Ριζόπουλος.
Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο gr.astro.un@gmail.com
Σας ευχαριστούμε
Η προσωρινή επταμελής επιτροπή
17/6/2009

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Επειδή πρέπει να ξέρουμε ποιος αναρτά υβριστικά post στο Σωματείο Ελλήνων αστρολόγων.
Με διπλό κλικ ανοίγουν οι φωτογραφίες


Σήμερα, 15/6ου/ 2009, 5 ώρες μετά την αρχή της ανάδρομης πορείας του Δια μεσα στο ζωδίου του Υδροχόου στην 27d 01’ πήρα μια απόφαση να δημοσιοποιήσω ξανά μια κριτική που έκανα στο Προσωρινό σαιτ μιας κίνησης που γίνεται για την δημιουργία, επιτέλους, αστρολογικού συλλόγου στην Ελλάδα.

Η απόφαση μου δεν πάρθηκε εν θερμό, καθώς περιμένω πάνω από εβδομάδα μια απάντηση από ένα μέλος της προσωρινής επιτροπής.
Παραθέτω πιο κάτω με χρονολογική σειρά, όπως έχουν απομείνει μετά από το σβήσιμο των απόψεων μου. Τις οποίες, είμαι υποχρεωμένος να τις γνωστοποιήσω, ξανά, καθώς στο σχετικό φόρουμ, από την πολλή ελευθέρια των δημοκρατικών απόψεων δεν αντέχουν την κριτική και εφαρμόζουν συμμορίτικες τακτικές σε οποίον δεν είναι αρεστός, συγκεκριμένα άτομα από την Προσωρινή 7 μελή επιτροπή.

Επίσης, σε ανάλογα αστρολογικά φόρουμ, όπου κάποιοι συζητούνε, αυτή την προσπάθεια, αφήνονται εν τη ρύμη του λόγου δικολαβικές απόψεις για υβρίστηκα σχόλια.

Εγώ κατηγορήθηκα σαν «διασπαστής», στο προσωρινό φόρουμ, και για αυτό το λόγο σβήστηκαν τα σχόλια μου.

Και, στο άλλο φόρουμ, όταν ρωτάω πάνω στις απόψεις της συγγραφέως να πει πιο αναλυτικά (για δεύτερη φορά) τι ακριβώς εννοεί. Στη τρίτη απάντηση της, λέει ότι «εγώ θέλω να την βάλω σε τρυπακι», και φυσικά, εγώ, από ευγένεια πρέπει να μπω εγώ στο δικό της και στην παγίδα που, ενδεχόμενα, θέλει η κύρια.

Τα σχετικά λίνκ, για να βγάλετε μια γνώμη, είναι με χρονολογική σειρά:

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ( http://greek-astrology.forumgreek.com/forum-f1/topic-t13.htm ) ,
ΕΛΑΤΕ... ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! ( http://greek-astrology.forumgreek.com/forum-f7/topic-t6.htm )

Και μετά από την προτροπή της Μάρως Ιωαννιδου, που είναι διαχειρίστρια ανέβασα τις απόψεις μου, στο topic Η απάντηση μου στον διαχειριστή (http://greek-astrology.forumgreek.com/forum-f7/topic-t22.htm) από μένα η ανάρτηση που άνοιξα εγώ, έγινε στις 18:17, και η ανάρτηση από την Μαρω Ιωαννιδου έγινε στις 18:47, όπου και σβήστηκαν οι αρχικές μου τοποθετήσεις. Έχουν μείνει όλες οι υπόλοιπες. Ανάμεσα στα δυο post υπάρχει διάφορα μισής ώρας, θα έλεγα ότι είναι αμεσότατη αντίδραση καθώς για να διαβαστεί το κείμενο μου και να γίνει κατανοητό θέλει πάνω από 20 λεπτά ανάγνωση. Βέβαια δεν γνωρίζω αν το έχει διαβαστεί από όλη την 7 μελή επιτροπή.

Και από το topic για το καταστατικό, από το post 18 είναι κάποιες φοβίες δικές μου για την σύνθεση του. Και από το post 27 δεν έχει υπάρξει άλλη ανάρτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσοι έχουν αμφιβολία, ας ρωτήσουν κανένα γνωστό τους δικηγόρο, μόνο τους παρακαλώ από μακριά, για να μην φανέ και ξύλο, από τον φίλο τους δικηγόρο.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ( http://greek-astrology.forumgreek.com/forum-f1/topic-t19.htm )

Το topic στο άλλο, αστρολογικό φόρουμ. Όπου, Εγώ ξεκινάω από την 1η σελίδα και το post 8.
http://www.myhoroscope.gr/91-%F3%F5%E6%E7%F4%DE%F3%E5%E9%F2-%E3%E5%ED%E9%EA%DD%F2-%EA%E1%E9-off-topic-%E8%DD%EC%E1%F4%E1/8441-%F3%F9%EC%E1%F4%E5%DF%EF-%E5%EB%EB%DE%ED%F9%ED-%E1%F3%F4%F1%EF%EB%FC%E3%F9%ED.html ,
ή πιο απλά ακολουθείτε τα βήματα: http://www.myhoroscope.gr/ Forum » Συζητήσεις - ερωτήσεις - απορίες » Συζητήσεις γενικές και Off topic θέματα » Σωματείο Ελλήνων αστρολόγων .

Επίσης, όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν τη σχετική ανάρτηση και να διαβάσουν το σχόλιο μου το οποίο είναι το 4ο στην σειρά. http://simmoria.blogspot.com/2009/06/blog-post_07.html.

Ακολουθούν οι σβησμένες θέσεις μου, σε κείμενο, σε εκτυπωμένη έκδοση ειναι στην αρχη.

Διαχειριστή του forum. Μου είπες ότι θα ήθελες να ακούσεις τις κινδυνολογίες μου, δεν θα ακούσεις, πιστεύω για πρώτη φορά ότι σου πω μια και καλή.

1. Στις 21 Μαΐου 2009, λες ότι έγινε η πρόταση για το προσωρινό φόρουμ, καλώς έγινε. Αλλά κανένας δεν σκέφτηκε ότι θα πρέπει αυτός που βγαίνει και διαχειρίζεται το φόρουμ θα πρέπει να λέει και ποιος είναι και να λέει ότι μιλάει εκείνη την στιγμή σαν αντιπρόσωπος και των 7. Σε τι οφέλη η ανωνυμία του διαχειριστή; Δε θα πρέπει και οι 7 να μας έχουν πει ποιος τους εκπροσωπεί στο φόρουμ; Την στιγμή που δεν έχει οριστεί κανένας συντονιστής. Κανονικά έπρεπε να είσαι συντονιστής. Και όχι διαχειριστής! Και μάλιστα να ξέρουμε το όνομα σου για να μπορείς να κριθείς. Τη θέση δεν την πήρες ισόβια! Να μπορούν οι 7 να σε ελέγξουνε και όχι να ελέγχεις εσύ ο άγνωστος την δημόσια εικόνα των 7, και σε προέκταση την εικόνα όλων μας!

2. επενέβης σε μια απορία που μου είχε είδη λύσει η Κόντη, και είχε εξήγηση η γυναίκα ότι όλοι η 7 μελής είναι διαχειριστές. Άρα, καταλαβαίνω ότι όλοι είναι εκ περιτροπής και όλοι μαζί αποφασίζουν. Εσύ γιατί επενέβης; Φοβήθηκες μήπως γίνει κατεστημένο και σε παρακάμψουν. Φοβήθηκες μη τυχών και δεν έχεις την εξουσία. Γιατί; Τι είπα, διαφωνείς ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι γνωστοί! Και αν δεν διαφωνείς εσύ γιατί είσαι ανώνυμος. Στο ελληνικό τμήμα του astro.com η undine και ο Παπαδολιάς είναι διαχειριστές, και το έχουν πει από την αρχή. Και δεν τρέχει τίποτα, τα παιδία μια χαρά κάνουν την δουλεία τους. Και ξέρουν να χειρισθούν ότι έχουν αναλάβει. Το ίδιο έχουν και οι Astro Forum Administrator κ' Global Moderator του διεθνές, δεν κρύβονται. Εσύ γιατί κρύβεσαι; Μέχρι την ημερομηνία που έγινε η ερώτηση μου και η άμεση απάντηση από την Κόντη δεν υπήρχε κανένα άγνωστο παρατσούκλι, τώρα υπάρχουν κάποια. Ποια είναι και από πού κρατάει η σκούφια τους εσύ ξέρεις; Και τέλος οι συντονιστές συντηρούν ένα φόρουμ, δεν επεμβαίνουν με το εγωκεντρικό τρόπο που επενέβης.

3. όταν και εσύ έχεις γράψει ότι πρέπει να δηλώνουμε το όνομα μας, δεν ξέρεις το τι περίπου έγινε στο φόρουμ του Θωμά Γαζή;. Κατά το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ, ο Θωμάς έκανε ένα σφάλμα, άφησε σε διάφορα ανώνυμα nick name να κάνουν παιχνίδι. Και μάλιστα, όταν ήταν το φόρουμ στην καλύτερη του στιγμή. Από ό,τι φαίνεται κάποια άτομα δεν μπόρεσαν να προσφέρουν πια άλλο εκεί για κάποιους χ λόγους. Το αποτέλεσμα ήταν όταν φύγαν σταδιακά όλοι, να κάνει ο κάθε ένας το δικό του σαιτ ή μπλοκ. Ο Θωμάς έχασε, και ξαφνικά όλοι τους γίνανε συμμορία, σατανιστες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια, ο Θωμάς υποστηρίζει ότι θέλανε να τον «ληστέψουνε» μεσα στο ίδιο του το «σπίτι». Μπορεί και να έχει δίκιο κανείς δεν ξέρει!!! Εγώ απ’ό,τι καταλαβαίνω ανάμεσα τους άκρη δεν μπορεί να βρεθεί.

4. μου απαριθμείς την 7 μέλη, και τους 32, εμένα μάλλον με βγάζεις απ’ έξω γιατί εγώ φαίνεται δεν ήμουνα εκεί φαίνετε ήμουνα κάπου αλλού. Που εσύ δεν μπορούσες να με δεις. Και μου λες για εκατοντάδες και χιλιάδες. Μέλη που δεν είναι ιδιοκτησιακό καθεστώς κανενός. Όταν όμως εγώ έχω δει το πώς έχει εξελιχτεί μια κόντρα ανάμεσα σε ανθρώπους που ξέρω από 20 έτιας. Και βλέπω ανώνυμο διαχειριστή, τι θέλεις να σκεφτώ; Και βέβαια θα θελήσω να μάθω ποίος έχει την διαχείριση. Και την απορία μου την έλυσε η Κόντη. Βγαίνεις και εσύ και μου λες ποίοι είναι οι προσωρινοί ιδιοκτήτες, Η Κόντη δεν έφτανε. Εσύ γιατί πετάχτηκες; Μήπως θέλεις να γίνεις ο μόνιμος ιδιοκτήτης; Όταν κάποιος έχει κάποια μύγα, πετάγεται, το λέει και η παροιμία. Και τι φοβήθηκες, μάλλον τι ήθελες να πεις με «τότε δεν έχει νόημα να είσαι μαζί μας.» με έμμεσο τρόπο μου λες ότι εσύ δεν με γουστάρεις. Και δε θέλεις να είμαι εγώ μεσα σε ότι ξεκινήσει. Και είσαι στην 7 μέλη, όπως λες εσύ ο ίδιος. Οποίος έχει πρόβλημα από την 7 μέλη να μου το πει και να πει και τους λόγους και με ποια κριτήρια. Όχι ανώνυμα και κρυμμένος όπως εσύ.

5. μετά αποφασίζεις ότι η «7 μελής» να μου δόση «άδεια αλλά και σύσταση» να επιχειρηματολογήσω. Ποίος το σκέφτηκε και ποιος το πρότεινε; Τα επιχειρήματα μου τα είπα πιο πάνω και συνεχίζονται. Και επιμένω, πρέπει όλοι να γνωριζόμαστε για να αποφύγουμε ότι έγινε στο φόρουμ του Γαζή. Και τα ψευδώνυμα που δεν ξέρουμε από κρατάει η σκούφια τους είναι δούρειος ίππος για να καταστρέψουν αυτήν την προσπάθεια. Στο http://forum.astro.com/cgi/forum.cgi?num=1241966311/120 τι λέω!. Στην http://forum.astro.com/cgi/forum.cgi?num=1241966311/102 τι λέω!. Και όταν βλέπω εδώ ανωνυμίες τι θέλεις να σκεφτώ. Για Ρώτα τον Γαζή να σου πει τι τράβηξε με τους διπλούς και ανώνυμους λογαριασμούς, τα ίδια τράβηξε και ο Κορωνάκης. Και σκέφτομαι και βάζω εγώ την σκέψη μου, ότι κάποιος έστησε και στους δυο παγίδα. Ώστε να διαλύσει και τους δυο. Και τον Γαζη και τον Κωρονάκη. Και θέλεις να ανεχτώ, εδώ που θα μας συμπεριλάβει όλους ο νέος φορέας, περίεργες ανωνυμίες που έχουν ενεργοποίηση τον λογαριασμό τους και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν δίνουν στοιχεία ονόματος. Δεν σφάξανε! Την στιγμή που έχεις επιτρέψει ανώνυμα ψευδώνυμα είσαι επικίνδυνος και μάλιστα πολύ. Και το κυριότερο νομίζεις ότι εγώ είμαι πολύ αφελείς ίσως να νομίζεις ότι είναι και άλλοι μαζί μου, ο καιρός θα το δείξει. Δεν έχεις μυαλό να σκεφτείς ότι οι καθαρές λύσεις είναι από την αρχή. Και ότι το σωστό είναι να υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις ώστε να κρίνονται όλοι.

6. βάζεις μπροστά την 7 μέλη, για να κάτσεις σε μια θέση που δεν σου ανήκει. Και τα γράφεις με τέτοιο τρόπο, ότι δήθεν κινδυνολογώ, εγώ θα έλεγα ότι πίσω από ΟΛΕΣ τις ανωνυμίες κρύβεται ένας εχθρός όλης της προσπάθειας που γίνεται τώρα. Και να επαναλάβω, αν έχει ο οποιοσδήποτε πρόβλημα να μου το πει επωνύμως. Όχι ανώνυμα, και τέλος θέλεις να τσακωθώ εγώ με την 7 μέλη. Για να κρατήσεις εσύ την ανωνυμία σου. Γιατί έχεις την πολυτέλεια να είσαι ανώνυμος, εξήγησε μας μήπως ντρέπεσαι για την προσωπικότητα σου; Εγώ δεν ντρέπομαι και λέω τους φόβους μου στα ίσα. Για να γλιτώσουμε μελλοντικές φασαρίες όλοι μας. Για να μην μου πει κανένας αφού φοβόσουν γιατί δεν μίλαγες.

7. Τέλος, όλοι εδώ αυτήν την στιγμή είμαστε, όλοι ίσοι, και με δημοκρατικές διαδικασίες όπως λες θα επιλέξουμε από τους ίσους τους πρώτους από εμάς.

Τώρα, το τι από όλα, είμαι εγώ μπορείτε να μου πείτε, ή και να αφήσετε σχόλιο σας, επώνυμα όχι ανώνυμα.
Ευχαριστώ, Γιάννης Μπαρδόπουλος.

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα