Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Πρόδρομα φαινόμενα σεισμών

Απο το, http://www.earthquakenet.gr/prodromafainomenaseismwn.htm
Η σεισμική ενέργεια συσσωρεύεται λόγω των τάσεων που ασκούνται για ικανή χρονική περίοδο στον σεισμογόνο χώρο των σεισμών με μορφή ενέργειας ελαστικής παραμόρφωσης. Η παραμόρφωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων στο σεισμογόνο χώρο (π.χ. μικρορωγμές) αλλά και άλλων φυσικών παραμέτρων, και έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται διάφορα πρόδρομα φαινόμενα.

Οι τιμές των παραμέτρων αυτών αποκλίνουν από τις κανονικές για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που ποικίλλει από λίγες ώρες μέχρι αρκετά χρόνια και επανέρχονται στην αρχική τους τιμή λίγο πριν ή κατά την γένεση ενός σεισμού.

Πολλές από τις προσπάθειες που έγιναν με παρατήρηση τέτοιων μεταβολών είχαν επιτυχές αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόγνωση του σεισμού στην πόλη Haicheng της Κίνας το 1975. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν πριν τον σεισμό και έτσι γλύτωσαν 10.000 κάτοικοι.

Η προσπάθεια που κάνουν οι επιστήμονες είναι η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των τιμών των παραμέτρων αυτών και η επισήμανση των τιμών που αποκλίνουν από τις κανονικές.

Οι κυριότερες από τις παραμέτρους αυτές που μελετώνται αφορούν:


1) παραμορφώσεις του φλοιού της Γης ,

2) μεταβολές της σεισμικής δράσης,

3) ορισμένες μεταβολές σε σεισμικές παραμέτρους .

σεισμική ορολογία

Από το, http://www.earthquakenet.gr/seismikhorologia.htm

ΡΗΓΜΑΤΑ

Το ρήγμα αποτελεί μία διάρρηξη (σπάσιμο) στο φλοιό της Γης, κατά μήκος της οποίας μπορεί να αναγνωρισθεί κίνηση των εκατέρωθεν τεμαχών. Υπάρχουν τρία είδη ρηγμάτων: (1) κανονικά ρήγματα, (2) ανάστροφα ρήγματα και (3) ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης. Στα κανονικά και στα ανάστροφα ρήγματα, η διάρρηξη του πετρώματος κλίνει προς τα κάτω, και το πέτρωμα μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά μήκος της διάρρηξης. Στο κανονικό ρήγμα, το τέμαχος της ανώτερης πλευράς της διάρρηξης ολισθαίνει προς τα κάτω. Στο ανάστροφο ρήγμα, το πέτρωμα και στις δύο πλευρές του ρήγματος συμπιέζεται ισχυρά. Οι συμπιεστικές δυνάμεις ωθούν το πάνω τέμαχος να ολισθήσει προς τα πάνω και το κατώτερο τέμαχος ωθείται προς τα κάτω. Στο οριζόντιας μετατόπισης ρήγμα, η διάρρηξη εκτείνεται κατακόρυφα μέσα στο πέτρωμα και τα τεμάχη των πετρωμάτων κατά μήκος του ρήγματος ολισθαίνουν το ένα ως προς το άλλο οριζόντια.

ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τα ενεργά ρήγματα. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός είναι: ενεργό ρήγμα είναι εκείνο το οποίο έχει προκαλέσει τουλάχιστον ένα σεισμό κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δέκα χιλιάδων χρόνων (Ολόκαινο). Η ιστορική και η παλαιοσεισμολογική έρευνα βοηθούν στο χρονικό καθορισμό του τελευταίου μεγάλου σεισμού σε ένα ρήγμα.

ΜΕΓΕΘΟΣ

Το μέγεθος του σεισμού φανερώνει το πόσο μεγάλος είναι ένας σεισμός, υπολογισμένο με βάση την κλίμακα Richter, η οποία ξεκινά από το 0, με μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μέγεθος σεισμού 8,6. Σεισμοί πάνω από αυτό το μέγεθος δεν είναι πιθανό να γίνουν, επειδή η απελευθέρωση της τοπικά συσσωρευμένης ενέργειας θα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να προκαλέσει πλαστική αντί για ελαστική παραμόρφωση των περιβαλλόντων πετρωμάτων. Η κλίμακα Richter είναι λογαριθμική, που σημαίνει ότι ένας σεισμός με μέγεθος 5 είναι 10 φορές περισσότερο καταστροφικός από ότι ένας σεισμός με μέγεθος 4.

ΕΝΤΑΣΗ

Ένταση είναι η έκταση των καταστροφών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, και μετριέται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα Mercalli, η οποία κυμαίνεται από το 0 έως το 12. Η ένταση ενός σεισμού σε μία συγκεκριμένη θέση αποτελεί μία μέτρηση της βίαιης κίνησης του εδάφους που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Η ένταση καθορίζεται από τις επιπτώσεις της δόνησης στους ανθρώπους, στα κτίρια, στις γεωλογικές δομές κ.α. Αντίθετα με το μέγεθος του σεισμού το οποίο έχει μία μοναδική τιμή για ένα συγκεκριμένο σεισμό, η ένταση του σεισμού σε μία θέση εξαρτάται από την απόσταση αυτής της θέσης από το επίκεντρο του σεισμού, το βάθος της εστίας, τις παρεμβαλλόμενες τοπικές δομές και το είδος της κίνησης που προκαλείται από τη δραστηριοποίηση του ρήγματος κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

ΕΣΤΙΑ

Η πηγή ενός σεισμού κατανέμεται γύρω από ένα σημείο από το οποίο τα σεισμικά κύματα φαίνεται να ξεκινούν το "ταξίδι τους". Αυτό το σημείο ονομάζεται "εστία" και συνήθως αποτελεί το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διάρρηξη στο ρήγμα. Η θέση της εστίας είναι γνωστή και ως "υπόκεντρο" και η προβολή της εστίας στην επιφάνεια της Γης αποτελεί το "επίκεντρο" του σεισμού.

Ζώα και σεισμοί

Από το, http://www.earthquakenet.gr/zwakaiseismoi.htm
Οι αλλαγές τις συμπεριφοράς των ζώων όταν έρχεται σεισμός, παρατηρούνται λίγα λεπτά πριν από τον σεισμό (από 2 έως και 5 λεπτά νωρίτερα) με εξαίρεση τα κουνούπια και τα έντομα που μπορεί να παρατηρηθεί η αλλαγή πολλές ώρες νωρίτερα.

- Τα Τζιτζίκια (όταν είναι καλοκαίρι) σταματούν ξαφνικά να τραγουδούν.

- Τα Κουνούπια (όταν είναι καλοκαίρι) δεν τσιμπούν.

- Όλα τα έντομα που ζουν κάτω από την γη καθώς και τα φίδια, βγαίνουν ξαφνικά και ξέφρενα στην επιφάνεια της γης.

- Η Γάτα τινάζεται ξαφνικά από την θέση της και τρέχει αλαφιασμένη να κρυφτεί.

- Οι Σκύλοι ουρλιάζουν όλοι μαζί και ξαφνικά.

- Τα Πουλιά τινάζονται ξαφνικά όλα μαζί από εκεί που κάθονται και πετούν ψηλά αλαφιασμένα αλλά χωρίς θόρυβο.

- Τα Ψάρια κολυμπούν κοντά στην επιφάνεια και μερικά πηδούν συνέχεια πάνω από αυτή.

- Μέλισσες & Σφήκες βγαίνουν ξαφνικά όλες μαζί έξω από την φωλιά τους.

Σε περίπτωση που ακολουθεί μετασεισμός, όλα τα ζώα παραμένουν έξω από τις φωλιές τους ή μέσα στις κρυψώνες τους. Οι Σκύλοι και οι γάτες, αν τύχει και βγουν από τις κρυψώνες τους (πράγμα μάλλον απίθανο) τότε περπατούν αργά, προσεχτικά και σχεδόν «έρπουν».

Σεισμικό κενό

Από το, http://www.earthquakenet.gr/seismikokeno.htm
Αν χαρτογραφήσουμε στον χάρτη μίας περιοχής τα επίκεντρα των σεισμών, παρατηρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται απουσία επικέντρων εκεί που λογικά θα αναμένονταν. Όταν μάλιστα στην περιοχή αυτή υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξε έντονη σεισμική δράση στο παρελθόν.

Δεχόμενοι αυτό υποθέτουμε ότι προφανώς σε αυτό φταίει ή η χρονική περίοδος που χαρτογραφήσαμε ή τα δεδομένα μας καλύπτουν μεγάλα μεγέθη ενώ στην περιοχή η έντονη σεισμικότητα εμφανίζεται με σεισμούς ενδιαμέσων μεγεθών.

Αν λυθούν οι δύο προαναφερθείσες υποθέσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στις περιοχές αυτές στο μέλλον θα εκδηλωθεί πάλι έντονη σεισμική δράση. Οι περιπτώσεις αυτές ονομάζονται προσωρινά σεισμικά κενά.

Για να θεωρηθεί μία περιοχή σαν προσωρινό σεισμικό κενό εφαρμόζονται διάφορα κριτήρια και το περισσότερο ιδιαίτερο κριτήριο είναι ότι στη περιοχή αυτή δεν έγινε σεισμός τα τελευταία 30 χρόνια και ότι τα ρήγματα τις περιοχής είναι ανάστροφα ή οριζόντιας μετατόπισης. Στη συνέχεια στην περιοχή του σεισμικού κενού γίνεται προσπάθεια της εκτίμησης του χρόνου γένεσης του σεισμού.

Οι σεισμογόνοι χώροι των μεγάλων σεισμών που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες και για τον λόγο αυτόν έχουν μελετηθεί επαρκώς, μας έδειξαν από την κατανομή των μετασεισμών ότι δεν συμπίπτουν αλλά κατανέμονται ο ένας δίπλα στον άλλο κατά μήκος της ζώνης επαφής δύο πλακών. Όταν σε έναν από αυτούς τους χώρους δεν έχει συμβεί σεισμός για πολλά χρόνια, ενώ παλαιότερα είχαν γίνει, τότε αυτός ο χώρος θεωρείται σεισμικό κενό.

Μία άλλη προσέγγιση του προβλήματος είναι η μετατόπιση ή περιοδεία των επικέντρων. Σύμφωνα με αυτήν έχει παρατηρηθεί συστηματική μετάθεση του επικέντρου του σεισμού κατά μήκος μίας σεισμικής ζώνης προς ορισμένη κατεύθυνση. Αν προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει ένα σεισμικό κενό τότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την γένεση του σεισμού χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο γένεσης.

Σεισμικό κενό

Από το, http://www.earthquakenet.gr/seismikokeno.htm
Αν χαρτογραφήσουμε στον χάρτη μίας περιοχής τα επίκεντρα των σεισμών, παρατηρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται απουσία επικέντρων εκεί που λογικά θα αναμένονταν. Όταν μάλιστα στην περιοχή αυτή υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξε έντονη σεισμική δράση στο παρελθόν.

Δεχόμενοι αυτό υποθέτουμε ότι προφανώς σε αυτό φταίει ή η χρονική περίοδος που χαρτογραφήσαμε ή τα δεδομένα μας καλύπτουν μεγάλα μεγέθη ενώ στην περιοχή η έντονη σεισμικότητα εμφανίζεται με σεισμούς ενδιαμέσων μεγεθών.

Αν λυθούν οι δύο προαναφερθείσες υποθέσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στις περιοχές αυτές στο μέλλον θα εκδηλωθεί πάλι έντονη σεισμική δράση. Οι περιπτώσεις αυτές ονομάζονται προσωρινά σεισμικά κενά.

Για να θεωρηθεί μία περιοχή σαν προσωρινό σεισμικό κενό εφαρμόζονται διάφορα κριτήρια και το περισσότερο ιδιαίτερο κριτήριο είναι ότι στη περιοχή αυτή δεν έγινε σεισμός τα τελευταία 30 χρόνια και ότι τα ρήγματα τις περιοχής είναι ανάστροφα ή οριζόντιας μετατόπισης. Στη συνέχεια στην περιοχή του σεισμικού κενού γίνεται προσπάθεια της εκτίμησης του χρόνου γένεσης του σεισμού.

Οι σεισμογόνοι χώροι των μεγάλων σεισμών που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες και για τον λόγο αυτόν έχουν μελετηθεί επαρκώς, μας έδειξαν από την κατανομή των μετασεισμών ότι δεν συμπίπτουν αλλά κατανέμονται ο ένας δίπλα στον άλλο κατά μήκος της ζώνης επαφής δύο πλακών. Όταν σε έναν από αυτούς τους χώρους δεν έχει συμβεί σεισμός για πολλά χρόνια, ενώ παλαιότερα είχαν γίνει, τότε αυτός ο χώρος θεωρείται σεισμικό κενό.

Μία άλλη προσέγγιση του προβλήματος είναι η μετατόπιση ή περιοδεία των επικέντρων. Σύμφωνα με αυτήν έχει παρατηρηθεί συστηματική μετάθεση του επικέντρου του σεισμού κατά μήκος μίας σεισμικής ζώνης προς ορισμένη κατεύθυνση. Αν προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει ένα σεισμικό κενό τότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την γένεση του σεισμού χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο γένεσης.

Παλιρροϊκά κύματα

Από το, http://www.earthquakenet.gr/palirroikakymata.htm

Παλιρροϊκό κύμα ή διαφορετικά τσουνάμι(tsounami), είναι ιαπωνική λέξη και σημαίνει "το κύμα στο λιμάνι".
Δεν είναι ένα κύμα, αλλά μια σειρά μεγάλων κυμμάτων που προκαλούνται από :
α) έναν υποθαλάσσιο σεισμό
β) μια ηφαιστειακή έκρηξη
γ) από μια γεoλίσθηση του πυθμένα των ωκεανών
δ) από πυρηνικές δοκιμές. Ο υποθαλάσσιος σεισμός που ξεπερνάει τα 6,5 R με βάθος μικρότερο των 50χλμ.,δημιουργεί μικρά κυμματάκια που κινούνται κυκλικά και μετά μεγαλώνουν και ε3απλώνονται πολλές φορές με ταχύτητα πάνω από 800χλμ/ωρα.
Το μήκος του φτάνει τα 100 με 200χλμ. ενώ το ύψος του αρχίζει από μισό μέτρο και κοντά στις ακτές φτάνει και τα 40 μέτρα.

Τα τσουνάμι μπορούν να θεωρηθούν κύματα ρηχών νερών. Γιατί ο λόγος τού βάθους του νερού προς το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό (3/2.000.000 και 6/1.000.000). Σε κάθε διαδοχική κυματική ταλάντωση, η πραγματική κίνηση του νερού στην επιφάνεια ακολουθεί κατακόρυφη τροχιά με διάμετρο ίση με το ύψος του κύματος, διαγράφοντας πλήρη κύκλο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου του κύματος.

Τα περισσότερα τσουνάμι δημιουργούνται κατά μήκος μιας περιοχής που λέγεται Ring of Fire μήκους 40.000 km.
Η περιοχή Ring of Fire περιέχει όχι μόνο ηφαίστεια αλλά έχει και έντονη σεισμική δραστηριότητα. Περικυκλώνει δε όλο τον Ειρηνικό Ωκεανό. Από το 1819, περισσότερα από 40 τσουνάμι έχουν χτυπήσει τα νησιά της Χαβάης. Γι' αυτό κι έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα προειδοποίησης σε περιοχές όπως είναι η Χαβάη, όπου εμφανίζονται κατά καιρούς πολλά καταστρεπτικά παλιρροιακά κύματα. Αφού καταγραφούν κάποιες διαταραχές σε όργανα παρακολούθησης, γίνονται σχετικές προειδοποιήσεις για τον ερχομό τσουνάμι στη Χονολουλού, τη Χαβάη και την Αλάσκα. Υπολογίζεται ότι τη Χαβάη, μια περιοχή υψηλού κινδύνου, την κτυπά κατά μέσο όρο ένα τσουνάμι κάθε χρόνο και με ένα καταστρεπτικό περιστατικό κάθε 7 χρόνια. Η Αλάσκα, που επίσης ανήκει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, κατά μέσο όρο την κτυπά ένα τσουνάμι κάθε 1,75 χρόνια και ένα καταστρεπτικό γεγονός κάθε 7 χρόνια. Οι προειδοποιήσεις παρέχονται από σεισμογραφικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, που καθορίζουν τη θέση που βρίσκεται η εστία ενός υποβρύχιου σεισμού. Αυτοί οι σεισμοί, συνήθως, δημιουργούνται σε μια από τις πιο βαθιές τάφρους στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μια τέτοια υπηρεσία είναι η SSWWS που προειδοποιεί για επερχόμενα τσουνάμι.Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καταστρεπτικά τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ, τον Αύγουστο του 1883, ταξίδεψε τουλάχιστον τη μισή περιφέρεια της Γης μετά από την κατάρρευση του ηφαιστείου Krakatoa, στην Ινδονησία. Τα κύματα, τότε, είχαν φτάσει σε ύψος μέχρι και 35 μέτρα, που προκάλεσαν μεγάλη ζημία κατά μήκος της ακτής της Σουμάτρας. Το νησί Κρακατόα εξαφανίστηκε. Μάλιστα τότε οι νεκροί έφτασαν τότε τους 36.000. Είναι γνωστό ότι το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς το είχε καταγράψει για 7 συνεχόμενες ημέρες.
Το 1964 ένας σεισμός στην Αλάσκα προκάλεσε ένα τσουνάμι με τα κύματα να φθάνουν σε ύψος 3 έως και 6 μέτρα, κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας, του Όρεγκον, και των ακτών της Ουάσιγκτον. Αυτό το τσουνάμι προκάλεσε καταστροφές αξίας 84 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλάσκα και 123 θανατηφόρα περιστατικά στην Αλάσκα, το Όρεγκον, και την Καλιφόρνια.

Αν και τα τσουνάμι είναι σπάνια κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, ένας σοβαρός σεισμός στις 18 Νοεμβρίου του 1929, στην Grand Banks της Νέας Γης δημιούργησε ένα τέτοιο τσουνάμι που προκάλεσε μεγάλες ζημιές και απώλειες ζωών στην Ακτή Placentia της Νέας Γης.Το 1946, ένα τσουνάμι με κύματα 6 έως 9 μέτρων έφτασε στην περιοχή Hilo της Χαβάης, πλημμυρίζοντας το κέντρο της πόλης και σκοτώνοντας 159 ανθρώπους.

Στις 22 Μαΐου του 1960 ένα τσουνάμι στη Χιλή σκότωσε, περίπου, 2300 ανθρώπους, ενώ το1998 στη Νέα Γουινέα είχαμε 3.000 θύματα.

Στην Ιαπωνία το 1707 είχαμε 30.000 νεκρούς, ενώ στην Ιταλία ένα τσουνάμι το 1908 θεωρήθηκε υπεύθυνο για 120.000 νεκρούς.

Στην Ινδονησία 26/12/04 ,οι νεκροί έφτασαν τους 165.000.

Παλιρροϊκά κύματα

Από το, http://www.earthquakenet.gr/palirroikakymata.htm

Παλιρροϊκό κύμα ή διαφορετικά τσουνάμι(tsounami), είναι ιαπωνική λέξη και σημαίνει "το κύμα στο λιμάνι".
Δεν είναι ένα κύμα, αλλά μια σειρά μεγάλων κυμμάτων που προκαλούνται από :
α) έναν υποθαλάσσιο σεισμό
β) μια ηφαιστειακή έκρηξη
γ) από μια γεoλίσθηση του πυθμένα των ωκεανών
δ) από πυρηνικές δοκιμές. Ο υποθαλάσσιος σεισμός που ξεπερνάει τα 6,5 R με βάθος μικρότερο των 50χλμ.,δημιουργεί μικρά κυμματάκια που κινούνται κυκλικά και μετά μεγαλώνουν και ε3απλώνονται πολλές φορές με ταχύτητα πάνω από 800χλμ/ωρα.
Το μήκος του φτάνει τα 100 με 200χλμ. ενώ το ύψος του αρχίζει από μισό μέτρο και κοντά στις ακτές φτάνει και τα 40 μέτρα.

Τα τσουνάμι μπορούν να θεωρηθούν κύματα ρηχών νερών. Γιατί ο λόγος τού βάθους του νερού προς το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό (3/2.000.000 και 6/1.000.000). Σε κάθε διαδοχική κυματική ταλάντωση, η πραγματική κίνηση του νερού στην επιφάνεια ακολουθεί κατακόρυφη τροχιά με διάμετρο ίση με το ύψος του κύματος, διαγράφοντας πλήρη κύκλο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου του κύματος.

Τα περισσότερα τσουνάμι δημιουργούνται κατά μήκος μιας περιοχής που λέγεται Ring of Fire μήκους 40.000 km.
Η περιοχή Ring of Fire περιέχει όχι μόνο ηφαίστεια αλλά έχει και έντονη σεισμική δραστηριότητα. Περικυκλώνει δε όλο τον Ειρηνικό Ωκεανό. Από το 1819, περισσότερα από 40 τσουνάμι έχουν χτυπήσει τα νησιά της Χαβάης. Γι' αυτό κι έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα προειδοποίησης σε περιοχές όπως είναι η Χαβάη, όπου εμφανίζονται κατά καιρούς πολλά καταστρεπτικά παλιρροιακά κύματα. Αφού καταγραφούν κάποιες διαταραχές σε όργανα παρακολούθησης, γίνονται σχετικές προειδοποιήσεις για τον ερχομό τσουνάμι στη Χονολουλού, τη Χαβάη και την Αλάσκα. Υπολογίζεται ότι τη Χαβάη, μια περιοχή υψηλού κινδύνου, την κτυπά κατά μέσο όρο ένα τσουνάμι κάθε χρόνο και με ένα καταστρεπτικό περιστατικό κάθε 7 χρόνια. Η Αλάσκα, που επίσης ανήκει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, κατά μέσο όρο την κτυπά ένα τσουνάμι κάθε 1,75 χρόνια και ένα καταστρεπτικό γεγονός κάθε 7 χρόνια. Οι προειδοποιήσεις παρέχονται από σεισμογραφικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, που καθορίζουν τη θέση που βρίσκεται η εστία ενός υποβρύχιου σεισμού. Αυτοί οι σεισμοί, συνήθως, δημιουργούνται σε μια από τις πιο βαθιές τάφρους στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μια τέτοια υπηρεσία είναι η SSWWS που προειδοποιεί για επερχόμενα τσουνάμι.Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καταστρεπτικά τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ, τον Αύγουστο του 1883, ταξίδεψε τουλάχιστον τη μισή περιφέρεια της Γης μετά από την κατάρρευση του ηφαιστείου Krakatoa, στην Ινδονησία. Τα κύματα, τότε, είχαν φτάσει σε ύψος μέχρι και 35 μέτρα, που προκάλεσαν μεγάλη ζημία κατά μήκος της ακτής της Σουμάτρας. Το νησί Κρακατόα εξαφανίστηκε. Μάλιστα τότε οι νεκροί έφτασαν τότε τους 36.000. Είναι γνωστό ότι το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς το είχε καταγράψει για 7 συνεχόμενες ημέρες.
Το 1964 ένας σεισμός στην Αλάσκα προκάλεσε ένα τσουνάμι με τα κύματα να φθάνουν σε ύψος 3 έως και 6 μέτρα, κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας, του Όρεγκον, και των ακτών της Ουάσιγκτον. Αυτό το τσουνάμι προκάλεσε καταστροφές αξίας 84 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλάσκα και 123 θανατηφόρα περιστατικά στην Αλάσκα, το Όρεγκον, και την Καλιφόρνια.

Αν και τα τσουνάμι είναι σπάνια κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, ένας σοβαρός σεισμός στις 18 Νοεμβρίου του 1929, στην Grand Banks της Νέας Γης δημιούργησε ένα τέτοιο τσουνάμι που προκάλεσε μεγάλες ζημιές και απώλειες ζωών στην Ακτή Placentia της Νέας Γης.Το 1946, ένα τσουνάμι με κύματα 6 έως 9 μέτρων έφτασε στην περιοχή Hilo της Χαβάης, πλημμυρίζοντας το κέντρο της πόλης και σκοτώνοντας 159 ανθρώπους.

Στις 22 Μαΐου του 1960 ένα τσουνάμι στη Χιλή σκότωσε, περίπου, 2300 ανθρώπους, ενώ το1998 στη Νέα Γουινέα είχαμε 3.000 θύματα.

Στην Ιαπωνία το 1707 είχαμε 30.000 νεκρούς, ενώ στην Ιταλία ένα τσουνάμι το 1908 θεωρήθηκε υπεύθυνο για 120.000 νεκρούς.

Στην Ινδονησία 26/12/04 ,οι νεκροί έφτασαν τους 165.000.

τι είναι σεισμός

Από το, http://www.earthquakenet.gr/tieinaiseismos.htm

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισµικότητας και την τρίτη παγκοσµίως.

Lefkada


Η γεωγραφική της θέση συμπίπτει με περιοχή του πλανήτη μας όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλα γεωτεκτονικά φαινόμενα όπως η σύγκλιση της Αφρικανικής με την Ευρω-ασιατική λιθοσφαιρική πλάκα με αποτέλεσμα τη μεγάλη σεισμικότητα που παρατηρείται στη περιοχή αυτή.

Το σοβαρότερο σεισμικό συμβάν στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό χρόνια είναι ο σεισμός μεγέθους 7.2R που έγινε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Κεφαλονιά. Προκάλεσε τεράστιες υλικές καταστροφές κυρίως στη Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 476 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 2412. Σε σύνολο 33.000 σπιτιών που υπήρχαν τότε στα νησιά αυτά, υπήρξαν 27.659 καταρρεύσεις, σοβαρές υλικές ζημιές σε 2.780 σπίτια και ελαφρές σε 2.394 σπίτια.

Ο σεισμός εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις έχει ως επακόλουθα την ενεργοποίηση άλλων γεωλογικών φαινομένων όπως η ρευστοποίηση εδαφών, οι καταπτώσεις βράχων, οι κατολισθήσεις και τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) με εξίσου σοβαρές επιπτώσεις.
Τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας προκαλούνται από μεγάλους υποθαλάσσιους σεισμούς. Το σημαντικότερο ως προς το ύψος θαλάσσιο κύμα βαρύτητας που έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια δημιουργήθηκε στις 9 Ιουλίου 1956 στη θαλάσσια περιοχή της Αμοργού μετά από σεισμό μεγέθους 7.5R.

tsounami


Η αναγκαιότητα σύγκρισης ενός σεισμού με κάποιο άλλο σεισμικό συμβάν σε άλλο τόπο και χρόνο, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του σαν φυσικό φαινόμενο και τα αποτελέσματά του στη λειτουργία μιας οργανωμένης κοινωνίας, επέβαλλε την υιοθέτηση δύο διαφορετικών φυσικών ποσοτήτων, του μεγέθους και της έντασης αντίστοιχα.

Το μέγεθος ενός σεισμού εκφράζεται σε βαθμούς της κλίμακας Richter και είναι η φυσική ποσότητα που χρησιμοποιείται από τους σεισμολόγους για τη μέτρηση της σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται στο σημείο που εκδηλώνεται ο σεισμός.

Η ένταση ενός σεισμού εκφράζεται με εμπειρικό τρόπο είτε σε βαθμούς της αναθεωρημένης κλίμακας Mercalli (MM) ή σε βαθμούς της κλίμακας Mercalli-Sieberg (MKS) και είναι η φυσική ποσότητα που δίνει το μέτρο των αποτελεσμάτων ενός σεισμού στους ανθρώπους και στις ανθρώπινες κατασκευές.

Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα της σεισμικής κίνησης σε μια περιοχή (θάνατοι, υλικές ζημιές κλπ) και η αναγκαιότητα σύγκρισής του με εκείνο σε μια άλλη περιοχή οδήγησε τους επιστήμονες στην υιοθέτηση μιας ποσότητας που ονομάζεται σεισμικός κίνδυνος.

Anw Liosia


Ο σεισμικός κίνδυνος εξαρτάται από τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής και από τη τρωτότητα των τεχνικών κατασκευών που βρίσκονται στη περιοχή. Η σεισμική επικινδυνότητα μιας περιοχής εκφράζεται με μία ποσότητα το μέτρο της οποίας είναι η αναμενόμενη ένταση της σεισμικής κίνησης στη περιοχή αυτή, ενώ η τρωτότητα των τεχνικών κατασκευών εκφράζεται με το μέτρο των ιδιοτήτων των κατασκευών (π.χ ποιότητα κατασκευής, ιδιοπερίοδο, τοπικές γεωτεχνικές συνθήκες κλπ).
Κάθε σεισμός έχει τη δική του ταυτότητα που τη προσδιορίζουν φυσικά χαρακτηριστικά, επαγόμενα φαινόμενα και επιπτώσεις.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός σεισμού είναι το μέγεθος, το σημείο (επίκεντρο) και ο χρόνος εκδήλωσης του, καθώς ο βαθμός που έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διαθέτει δίκτυο σεισμογράφων το οποίο καλύπτει όλο τον Ελλαδικό χώρο και μπορεί να δώσει αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με το μέγεθος, το επίκεντρο και το χρόνο εκδήλωσης ενός σεισμού. Τα Εργαστήρια Σεισμολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας διαθέτουν τοπικά δίκτυα σεισμογράφων με δυνατότητα αξιόπιστου προσδιορισμού των ανωτέρω χαρακτηριστικών στη περίπτωση σεισμών που βρίσκονται γεωγραφικά μέσα στα εν λόγω δίκτυα.

Η ευαισθησία του σεισμογράφου

Η ευαισθησία του σεισμογράφου

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010, 13:14

1η Ερώτηση

Κύριε Χουλιάρα καλησπέρα σας

Μετά τον σεισμό στη Χιλή είδα την ανάρτηση στη zougla.gr για το τι κατέγραψε ο σεισμογράφος που είναι εγκατεστημένος στο Ευπάλιο Ναυπακτίας.

Το ερώτημά μου είναι το εξής: Πώς γίνεται από τόσο μακρινή απόσταση, σεισμογράφος να καταγράφει σεισμούς;

Ευχαριστώ

2η Ερώτηση

Αγαπητέ κύριε Χουλιάρα, είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα μεγέθη των σεισμών που συμβαίνουν στον πλανήτη.

Διαβάζοντας ότι ο σεισμός της 27/02/2010 στη Χιλή ήταν 1.000 φορές πιο ισχυρός από αυτόν της Αϊτής και βλέποντας το σεισμογράφημα του Πανεπιστημίου Πατρών της ίδιας ημέρας καταλαβαίνει κανείς πως οι σεισμογράφοι «τρελάθηκαν».

Θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ακριβώς σημαίνουν όλες αυτές οι παράξενες κυματομορφές -και γράφω παράξενες, διότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις κυματομορφές που βλέπουμε συχνά στους «δικούς» μας κοντινούς σεισμούς.

Επίσης, θα ήθελα να μας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν ένας σεισμογράφος να καταγράφει σεισμικές δονήσεις ναι μεν τόσο μεγάλες αλλά επίσης και τόσο μακρινές.

Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνος


Απάντηση

Τη στιγμή που γίνεται ένας σεισμός, η ενέργεια εκλύεται σε μορφή ελαστικών κυμάτων.

Αυτά τα κύματα ανιχνεύονται από σεισμογράφους που είναι πολύ ευαίσθητα επιστημονικά όργανα και καταγράφουν μετατοπίσεις ακόμη και μερικών χιλιοστών.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο σεισμός τόσο μεγαλύτερα είναι και τα κύματα αλλά και η απόσταση που διανύουν.

Σε σεισμούς πάνω από 7 ρίχτερ τα κύματα αυτά καταγράφονται σε όλους τους σεισμογράφους της Γης.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία

Κύριος Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Γεράσιμος Χουλιάρας

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010, 13:14

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=109377&cid=91

Να περιμένουμε φαινόμενο ντόμινο στην Ελλάδα;

Να περιμένουμε φαινόμενο ντόμινο στην Ελλάδα;

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010, 13:41

Ερώτηση

Είναι δυνατόν οι μεγάλοι σεισμοί που γίνονται παγκόσμια να επιταχύνουν σεισμούς στην Ελλάδα;


Απάντηση

Προσωπική μου άποψη είναι ότι για να ενεργοποιηθούν τα ελληνικά ρήγματα θα πρέπει να συμβεί μεγάλος σεισμός που υπερβαίνει τα 7 ρίχτερ σε κοντινή απόσταση από τη χώρα μας, της τάξης των μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Η πρόσφατη σεισμικότητα εντοπίζεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν επηρεάζει καθόλου τη χώρα μας.

Σκεφτείτε ότι τα ντόμινο πέφτουν, επειδή το ένα είναι ακριβώς δίπλα στο άλλο.

Η απόσταση είναι ο βασικός παράγοντας στη θεωρία ντόμινο.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία

Κύριος Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Γεράσιμος Χουλιάρας


Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010, 13:41

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=109379&cid=91

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010, 14:12

Ερώτηση

Κύριε Χουλιάρα καλησπέρα σας

Θα ήθελα να αναφερθείτε σε δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, για ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό τον Απρίλιο στην Κωνσταντινούπολη.

Φυσικά γίνεται λόγος για το ρήγμα της Ανατολίας που μας είχε επηρεάσει το 1999.


Απάντηση

Είναι γεγονός ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999 στην Τουρκία, είχε εντοπιστεί ένα κενό σεισμικότητας στο ρήγμα της Ανατολίας κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Αυτό προέκυψε από διάφορες σεισμικές μελέτες αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν χρονικά την πιθανότητα εκδήλωσης του αναμενόμενου σεισμού.

Ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ευνόητους λόγους… αναπαράγουν φήμες.

Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και στη χώρα μας, όταν ορισμένα μέσα μιλούσαν για επερχόμενο σεισμό στις 30 Ιουλίου 2009 στην Κεφαλονιά.

Το ραντεβού με τον εγκέλαδο δεν έγινε ποτέ.

Την ίδια ώρα παρατηρήθηκε μείωση του τουρισμού.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία

Κύριος Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Γεράσιμος Χουλιάρας

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010, 14:12

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=109383&cid=91

Τα δέκα πιο παράξενα πράγματα που η Φυσική γνωρίζει αλλά οι περισσότεροι αγνοούν

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Τα δέκα πιο παράξενα πράγματα που η Φυσική γνωρίζει αλλά οι περισσότεροι αγνοούν


Για να υποστηρίξει αυτήν την άποψη, το βρετανικό πρακτορείο Telegraph, παρουσιάζει τα δέκα πιο παράξενα πράγματα που η Φυσική γνωρίζει αλλά οι περισσότεροι αγνοούν.

Τη σχετική ανάλυση έκανε ο φυσικός - κοσμολόγος και συγγραφέας εκπαιδευτικών επιστημονικών βιβλίων, Μάρκους Τσόουν. Τα δέκα πιο παράξενα...
πράγματα στη Φυσική:

1. Αν ο ήλιος αποτελείτο από μπανάνες θα ήταν εξίσου καυτός.

Ο ήλιος μας είναι καυτός, επειδή το τεράστιο βάρος του δημιουργεί μια πανίσχυρη βαρύτητα που ασκεί τεράστια πίεση στον πυρήνα του, που με τη σειρά της αυξάνει τη θερμοκρασία του. Αν αντί για υδρογόνο ο ήλιος αποτελείτο ακόμα και από… μπανάνες ίδιου βάρους, πάλι θα υπήρχε η ίδια πίεση, άρα η ίδια τεράστια θερμοκρασία.

2. Όλη η ύλη από την οποία αποτελείται η ανθρώπινη φυλή, δεν είναι μεγαλύτερη από ένα κύβο ζάχαρης.

Τα άτομα της ύλης είναι κατά 99,999999999% κενός χώρος. Αν κανείς μπορούσε να συμπιέσει όλα τα άτομα, αφαιρώντας τον κενό χώρο στο εσωτερικό τους, θα προέκυπτε ένας κύβος ύλης (με μέγεθος όσο ένας κύβος ζάχαρης), που θα ζύγιζε πέντε δισεκατομμύρια τόνους και θα ήταν δέκα φορές βαρύτερος από όλους μαζί τους ανθρώπους που σήμερα ζουν στη Γη. Η εν λόγω συμπίεση της ύλης συμβαίνει σε ένα υπέρ-πυκνό άστρο νετρονίων, που έχει απομείνει μετά από μια έκρηξη σουπερ-νόβα.

3. Τα γεγονότα στο μέλλον μπορούν να επηρεάσουν αυτό που συνέβη στο παρελθόν.

Καλωσορίσατε στον κόσμο της "Αλίκης στην χώρα των θαυμάτων", δηλαδή στην κβαντομηχανική. Πειράματα (που προτάθηκαν από τον διάσημο φυσικό Τζον Γουίλερ το 1978 και τελικά πραγματοποιήθηκαν το 2007) έδειξαν ότι η παρατήρηση ενός σωματιδίου τώρα μπορεί να αλλάξει τι συνέβη σε ένα άλλο σωματίδιο στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, η αιτιότητα μπορεί να "δουλέψει" και ανάστροφα και άρα το παρόν να επηρεάσει το παρελθόν. Προς το παρόν αυτό έχει καταστεί εφικτό να παρατηρηθεί μόνο στο εργαστήριο και η επίδραση προς τα πίσω στον χρόνο δεν έχει ξεπεράσει κάποιο ασύλληπτα μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου.

4. Σχεδόν ολόκληρο το σύμπαν λείπει.

Υπάρχουν πιθανότατα πάνω από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Κάθε ένας από αυτούς έχει από δέκα εκατομμύρια έως ένα τρισεκατομμύριο άστρα (χώρια τους πλανήτες). Αν και υπάρχουν τόσα πράγματα να δούμε "εκεί έξω", υπάρχουν πολύ περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν, επειδή έχουν βαρύτητα και επιδρούν στην ορατή ύλη γύρω τους. Αυτά τα "άλλα" μυστηριώδη αόρατα πράγματα έχουν ονομαστεί "σκοτεινή ύλη" και "σκοτεινή ενέργεια" (μέχρι να ρίξουμε φως στο τι ακριβώς είναι) αποτελώντας το 98% του σύμπαντος. Η ορατή ύλη δεν είναι παρά το 2% περίπου (άντε 4%).

5. Κάποια πράγματα μπορούν να ταξιδέψουν πιο γρήγορα απ' το φως. Το φως δεν ταξιδεύει πάντα πολύ γρήγορα.

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι σταθερή στα 300.000 χλμ το δευτερόλεπτο. Όμως το φως δεν ταξιδεύει πάντα στο κενό. Έτσι, στο νερό, για παράδειγμα, τα φωτόνια ταξιδεύουν με περίπου τα τρία τέταρτα της παραπάνω ταχύτητας, ενώ στους πυρηνικούς αντιδραστήρες μερικά σωματίδια (όταν διέρχονται μέσα από κάποιο μονωτικό υλικό που επιβραδύνει το φως) μπορεί να εξαναγκαστούν να κινηθούν σε ταχύτητες υψηλότερες και από αυτή του φωτός γύρω τους. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε δημιουργείται η γαλάζια "ακτινοβολία Τσερένκοφ", κάτι αντίστοιχο με την υπερηχητική έκρηξη, αλλά στο πεδίο του φωτός, και γι' αυτό, άλλωστε, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες λάμπουν μέσα στο σκοτάδι. Παρεμπιπτόντως, η πιο αργή ταχύτητα φωτός που έχει ποτέ μετρηθεί, είναι μόλις 17 μέτρα το δευτερόλεπτο ή περίπου 61 χλμ. την ώρα (σαν… σακαράκα στη λεωφόρο!), κάτι που συμβαίνει όταν το φως διέρχεται μέσα από ρουβίδιο που έχει θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν.

6. Υπάρχουν άπειρα "εγώ" και "εσύ" που διαβάζουν τώρα αυτό το άρθρο.

Σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο της κοσμολογίας, το σύμπαν που μπορούμε να παρατηρήσουμε (με όλα τα άστρα και τους γαλαξίες του) δεν είναι παρά ένα ανάμεσα σε άπειρα άλλα σύμπαντα που συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα, όπως οι φυσαλίδες σε ένα αφρό. Επειδή είναι άπειρα, οτιδήποτε δεν είστε σε αυτό το σύμπαν, μπορεί να είστε σε ένα άλλο (αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας…). Αν και τα πιθανά "σενάρια" που εκτυλίσσονται στα διάφορα σύμπαντα είναι πάρα πολλά, ο αριθμός τους τελικά είναι πεπερασμένος και όχι άπειρος. Συνεπώς, ένα γεγονός (π.χ. το γράψιμο ή η ανάγνωση αυτού του άρθρου) πρέπει να έχει συμβεί άπειρες φορές στο παρελθόν (κάτι παρόμοιο είχε πει και ο Νίτσε, αλλά κατέληξε στο ψυχιατρείο).

7. Οι μαύρες τρύπες δεν είναι μαύρες. Πολύ σκούρες μπορεί να είναι, αλλά όχι μαύρες.

Στην πραγματικότητα, λάμπουν ελαφρά εκπέμποντας σε όλο το φάσμα της ακτινοβολίας -και στο μήκος κύματος του ορατού φωτός. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία αποκαλείται "ακτινοβολία Χόκινγκ", προς τιμήν του διάσημου φυσικού Στέφεν Χόκινγκ που πρώτος πρότεινε την ύπαρξή της. Επειδή συνεχώς εκπέμπουν ακτινοβολία, οι μαύρες τρύπες σταδιακά χάνουν μάζα και τελικά θα εξαφανιστούν, αν δεν αναπληρώνουν με κάποιο τρόπο (π.χ. από διαστρικά αέρια) την μάζα που συνεχώς χάνουν.

8. Δεν έχει νόημα η αναφορά σε παρελθόν, παρόν και μέλλον στο σύμπαν.

Σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, δεν υπάρχουν στο σύμπαν πράγματα όπως το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο χρόνος είναι σχετικός. Ο δικός μας χρόνος μοιάζει με του διπλανού μας, επειδή βρισκόμαστε στον ίδιο πλανήτη και κινούμαστε με την ίδια ταχύτητα. Αν βρισκόμασταν ο ένας στη Γη και ο άλλος σε ένα άλλο πλανήτη και κινούμασταν με πολύ διαφορετική ταχύτητα, θα γερνούσαμε με διαφορετικό ρυθμό.

9. Ένα σωματίδιο εδώ μπορεί να επηρεάσει αυτομάτως ένα άλλο σωματίδιο στην άλλη πλευρά της Γης

Και πάλι η κβαντομηχανική με τα θαύματά της (το συγκεκριμένο αποκαλείται "κβαντική εμπλοκή"). Πειράματα έχουν δείξει ότι η παρατήρηση ενός σωματιδίου στο εργαστήριο μπορεί να επηρεάσει μυστηριωδώς ένα άλλο σωματίδιο σε μεγάλη απόσταση.

10. Όσο πιο γρήγορα κινείστε, τόσο πιο βαρύς γίνεστε.

Αν τρέχετε πραγματικά γρήγορα, κερδίζετε βάρος, ευτυχώς όχι μόνιμα, αλλά στιγμιαία. Αν κάτι κινείται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, αποκτά μεγάλη ενέργεια που γίνεται μάζα (ενέργεια και μάζα είναι ισοδύναμες, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας). Το φαινόμενο αυτό όμως είναι αμελητέο στις χαμηλές ανθρώπινες ταχύτητες πάνω στον πλανήτη μας, έτσι οι σπρίντερ δεν έχουν ανιχνεύσιμο μεγαλύτερο βάρος όταν τρέχουν από ό,τι όταν μένουν ακίνητοι. Μετά από όλα αυτά, μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε την καθημερινή σας ζωή, σαν να μην τρέχει τίποτε. Αφήστε τον εαυτό σας να προβληματίζεται σε ένα άλλο σύμπαν!

http://www.mediasoup.gr/

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Σεισμός 8,8 Ρίχτερ έπληξε τη Χιλή UPDATE

Σεισμός 8,8 Ρίχτερ έπληξε τη Χιλή

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010, 09:07Πατήστε εδώ και δείτε ζωντανά τι καταγράφει ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών


Πατήστε εδώ για να δείτε τι μεταδίδει για τον σεισμό της Χιλής το CNN ChileΙσχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε -σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο- στις 03:34 τοπική ώρα (8:34 ώρα Ελλάδος), στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές της Χιλής. Μέχρι και αυτή την στιγμή, 16:40 ώρα Ελλάδας, ο αριθμός των νεκρών από το φονικό σεισμό φτάνει τους 78, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ. Η σύνδεση μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου τμήματος της χώρας έχει διακοπεί, εξαιτίας της παύσης λειτουργίας της κεντρικής γέφυρας που ενώνει τα δύο τμήματα. Η ηλεκτροδότηση καθώς και οι επικοινωνίες αποκαθίστανται σταδιακά, ενώ το αεροδρόμιο του Σαντιάγο θα παραμένει κλειστό για τις επόμενες 24 ώρες. Πολλά είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό εκείνων που έχουν καταρρεύσει.
Η zougla.gr επικοινώνησε με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ενημέρωσε πως η ελληνική ομογένεια αριθμεί περίπου 1.500 ανθρώπους που κατοικούν κυρίως στον Βορρά της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να αναφέρει ότι υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό, από τον σεισμό προκλήθηκε τσουνάμι το οποίο «μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στις ακτές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης».
Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του Κέντρου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι παρατηρήσεις για το επίπεδο της θάλασσας δείχνουν ότι έχει ενεργοποιηθεί ένα τσουνάμι. Μπορεί να είναι καταστροφικό κατά μήκος των ακτών κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και θα μπορούσε να απειλήσει πιο απομακρυσμένες ακτές».
Σύμφωνα με το CNN, το Κέντρο ανέφερε ότι το τσουνάμι υπολογίζεται πως έφτασε τα 2,6 μέτρα σε ύψος και ταξιδεύει με μεγάλη ταχύτητα. Το αμερικανικό γεωολογικό ινστιτούτο είπε ότι κύματα τσουνάμι εντοπίστηκαν από ειδικούς αισθητήρες στον ωκεανό κοντά στην πόλη Valparaiso, δυτικά του Σαντιάγο. Τα κύματα αυτά είχαν ύψος 1,69 μέτρα.

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα βλέπετε την εκτίμηση των επιστημόνων για την εξάπλωση του τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό και την απόσταση (σε ώρες) που υπολογίζουν ότι θα φτάσει σε κάθε περιοχή.Η πρόεδρος της Χιλής, Michelle Bachelet, η οποία παραθέτει αυτήν τη στιγμή συνέντευξη Τύπου, προέτρεψε τους κατοίκους στις παράκτιες περιοχές της Χιλής να μεταφερθούν σε υψηλότερα σημεία, ενώ έκανε λόγο για «καταστροφή» στις σοβαρότερα πληγείσες περιοχές και κήρυξε τη Χιλή σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Οι ειδικοί περίμεναν ότι το τσουνάμι θα φτάσει στο Περού μέχρι τις 13:30, ώρα Ελλάδας, στο Εκουαδόρ μέχρι τις 15:15, στην Κολομβία μέχρι τις 15:40 και στον Παναμά μέχρι τις 17:00. Προειδοποίηση για τσουνάμι έχει πλέον εκδοθεί για περίπου 53 χώρες. Ακόμα και στις ακτές της Ρωσίας, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει το τσουνάμι από τον σεισμό της Χιλής.

Ο σεισμός χτύπησε μέσα στη νύχτα και ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν
Ο σεισμός χτύπησε μέσα στη νύχτα και ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές από παράκτιες περιοχές που να έχουν χτυπηθεί από το κύμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι περιοχές στις ακτές της Χιλής και του Περού, ενώ ολοένα και περισσότερα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού παίρνουν μέτρα προφύλαξης σε περίπτωση που το τσουνάμι φτάσει στις ακτές τους και έχει ακόμα μεγάλη ισχύ.

Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι στη νότια Χιλή, σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Η χιλιανή τηλεόραση και τοπικοί ραδιοσταθμοί μεταδίδουν ότι έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια στην πόλη Κουρίκο.

Στους 78 οι νεκροί λέει η κυβέρνηση της Χιλής

Από τον σεισμό προκλήθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Οι κυβερνητικές Αρχές ανακοίνωσαν επισήμως ότι από τον σεισμό έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 78 άνθρωποι.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο CNN ότι ένα κτίριο 15 ορόφων στην Κονσεπσιόν κατέρρευσε ολοκληρωτικά, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τυχόν εγκλωβσιμένους στα ερείπια.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έχουν καταρρεύσει κτίρια τόσο στο ιστορικό κέντρο του Σαντιάγο όσο και στην Κονσεπσιόν και τις παράκτιες μικρότερες πόλεις της Χιλής.

Τοπικοί ανταποκριτές λένε ότι παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν ψύχραιμοι, αφού είναι συνηθισμένοι στην έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής τους.

Χιλιανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η περιοχή που επηρρεάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη είναι η Parral, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η χιλιανή τηλεόραση ανακοίνωσε ότι από τον σεισμό ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκες χημικών υλών στην πόλη Colina, 20χλμ βόρεια του Σαντιάγο, αλλά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Όλες οι πτήσεις με προορισμό το Σαντιάγο έλαβαν εντολή να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια, όπως αυτό της πόλης Mendoza της Αργεντινής, τουλάχιστον μέχρι και αύριο.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν βγει στους δρόμους και προσπαθούν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους κατοίκους των δύο μεγάλων πόλεων.

Πληροφορίες του CNN λένε ότι έχουν εκκενωθεί κτίρια ακόμα και στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, αφού ο πολύ ισχυρός σεισμός της Χιλής έγινε αισθητός σχεδόν σε όλη τη Νότια Αμερική.

Εικόνες καταστροφής με το πρώτο φως της ημέραςΗ «αιτία» του σεισμού

Όπως βλέπετε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, ο σεισμός έγινε στο σημείο όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Νότιας Αμερικής και της Nazca. Η δεύτερη πλάκα «βυθίζεται» κάτω από την πρώτη και η μεταξύ τους τριβή προκάλεσε τον μεγάλο σεισμό.Στο δεύτερο σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε τις τεκτονικές πλάκες του φλοιού της Γης και τη σχετική κίνηση μεταξύ τους, η οποία ορίζεται από τα κόκκινα βελάκια.

Στον κύκλο βλέπετε το σημείο του σημερινού σεισμού της Χιλής που προκλήθηκε από τη μετακίνηση της τεκτονικής πλάκας Nazca κάτω από την αντίστοιχη της Ν. Αμερικής.Χαρακτηριστικό της ενέργειας που απελευθερώθηκε από τον σημερινό σεισμό της Χιλής είναι πως οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι 1.000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του σεισμού της Αϊτής στις 12 Ιανουαρίου.

Δύο ώρες μετά από το χτύπημα του κύριου σεισμού, η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Τόκιο εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι στις ακτές του Ειρηνικού.

Ο σεισμός έγινε στη θαλάσσια περιοχή 115 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Κονσεπσιόν, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη χώρα με πληθυσμό 675.000 κατοίκων, πολύ κοντά στις ακτές και σε βάθος 35 χιλιομέτρων.

Το πάρκινγκ που κατέρρευσε στο Σαντιάγο
Το πάρκινγκ που κατέρρευσε στο Σαντιάγο
Κομμένη στα δύο η χώρα


Η κεντρική γέφυρα που ενώνει τον Βορρά με τον Νότο της Χιλής βρίσκεται αυτήν τη στιγμή εκτός λειτουργίας. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν πρόκειται για μερική κατάρρευσή της ή αν η κυκλοφορία διακόπηκε από τις τοπικές Αρχές υπό τον φόβο κάποιου δυστυχήματος, αφού πρέπει να εξεταστεί από ειδικά συνεργεία η στατικότητα της γέφυρας.

Η οροφή ενός κτιρίου-πάρκινγκ στην περιοχή Las Condes του Σαντιάγο κατέρρευσε καταστρέφοντας ολοσχερώς περίπου 50 αυτοκίνητα.

Η χώρα που κατεγράφη ο μεγαλύτερος σεισμός της ιστορίας


Στη Χιλή καταγράφηκε ο μεγαλύτερος σεισμός στην ιστορία. Επρόκειτο για έναν σεισμό μεγέθους 9,5R που έγινε το 1960 και προκάλεσε τον θάνατο 1.655 ανθρώπων. Το επίκεντρο εκείνου του σεισμού υπολογίστηκε σε γεωγραφικό πλάτος -38,29ο και γεωγραφικό μήκος -73,05ο.

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό του 1960. Με κόκκινο ορίζεται η περιοχή από όπου ξεκίνησε το τσουνάμι.Πριν από τρία χρόνια, στις 14 Νοεμβρίου του 2007, ένας ακόμα καταστροφικός σεισμός χτύπησε στην περιοχή Antofagasta της Χιλής. Το μέγεθος του σεισμού ανερχόταν στα 7,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός του 2007
Ο σεισμός του 2007
Ο συγκεκριμένος σεισμός προκάλεσε το θάνατο μερικών ανθρώπων και καταστροφές σε πολλά κτίρια.

Στα video που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατέγραψαν τα πρώτα λεπτά εκείνου του σεισμού.


Ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών κατέγραψε τον σεισμό

Ακόμα και δύο ώρες μετά από τον κύριο σεισμό στην Χιλή, ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον οποίο είναι συνδεδεμένη LIVE η zougla.gr, δείχνει ότι «πάλλεται» η γη.

Όπως εξηγεί ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, αυτά είναι τα επιφανειακά κύματα, τα οποία ταξιδεύουν σε όλη την επιφάνεια της Γης και έτσι καταγράφηκαν και από τον σεισμογράφο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο σεισμός είχε ενδιάμεσο βάθος και αναμένεται να ακολουθήσει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα ακόμα και της τάξεως των 7 Ρίχτερ. Εξαιτίας του μεγέθους του είναι πιθανό να επηρεαστούν και άλλα γειτονικά ρήγματα ακόμα και σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός της Χιλής, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ευπάλιον Ναυπακτίας:


Αυτόπτης μάρτυρας τον οποίο επικαλείται το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters είπε ότι η δόνηση διήρκησε περίπου 45 δευτερόλεπτα.

Το ευρωπαϊκό σεισμολογικό ινστιτούτο υπολόγισε επίσης τον σεισμό στα 8,8R, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 25 μετασεισμοί, οι κυριότεροι από τους οποίους κυμαίνονται από 5,4R έως και 6,9R.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής στο CNN, μερικά κτίρια φαίνεται πως έχουν καταρρεύσει στην Κονσεπσιόν, αλλά οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει επανέλθει πλέον στα περισσότερα σημεία της πόλης. Ζημιές έχουν αναφερθεί σε νοσοκομεία και άλλα κτίρια.

Επίσης οι τηλεφωνικές γραμμές στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαντιάγο, επαναλειτουργούν και οι τοπικοί ανταποκριτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα και να δώσουν πληροφορίες.

Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε, λόγω του σεισμού στη Χιλή, τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Οι Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να πληροφορηθούν για την τύχη συγγενών τους, ή άλλων προσώπων που τυχόν βρίσκονται στη Χιλή, μπορούν να επικοινωνούν στην ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή: 210-368 1912.

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στον κόσμο από το 1900

Αυτοί είναι οι ισχυρότεροι σεισμοί που καταγράφηκαν στην ιστορία από το 1900 έως σήμερα. Ο σημερινός σεισμός της Χιλής θα καταγραφεί στην πέμπτη θέση της συγκεκριμένης λίστας:1. Νότια Χιλή, 9,5 Ρίχτερ, 22 Μαΐου 1960
2. Prince William Sound, 9,2 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 1964
3. Σουμάτρα, Ινδονησία, 9,1 Ρίχτερ, 26 Δεκεμβρίου 2004
4. Καμτσάκα, 9,0 Ρίχτερ, 4 Νοεμβρίου 1952
5. Εκουαδόρ, 8,8 Ρίχτερ, 31 Ιανουαρίου 1906
6. Νησιά Rat, 8,7 Ρίχτερ, 4 Φεβρουαρίου 1965
7. Σουμάτρα, Ινδονησία, 8,6 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 2005
8. Θιβέτ, 8,6 Ρίχτερ, 15 Αυγούστου 1950
9. Νησιά Andreanof, 8,6 Ρίχτερ, 9 Μαρτίου 1957
10.Σουμάτρα, Ινδονησία, 8,5 Ρίχτερ, 12 Σεπτεμβρίου 2007
* Αϊτή, 7,0 Ρίχτερ, 12 Ιανουαρίου 2010

Οι πιο «φονικοί» σεισμοί του κόσμου από το 1900

Το μέγεθος του σεισμού δεν είναι πάντα ανάλογο των θυμάτων που προκαλεί. Αυτοί είναι οι σεισμοί που προκάλεσαν τους περισσότερους νεκρούς από τον περασμένο αιώνα:1. Tangshan, Κίνα, 8 Ρίχτερ, 27 Ιουλίου 1976
2. Σουμάτρα, 9,1 Ρίχτερ, 26 Δεκεμβρίου 2004
3. Haiyuan, Κίνα, 7,8 Ρίχτερ, 16 Δεκεμβρίου 1920
4. Kwanto, Ιαπωνία, 7,9 Ρίχτερ, 1 Σεπτεμβρίου 1923
5. Τουρκμενιστάν, 7,3 Ρίχτερ, 5 Οκτωβρίου 1948
6. Ανατολική Σιτσουάν, Κίνα, 8,7 Ρίχτερ, 12 Μαΐου 2008
7. Δυτικό Ιράν, 7,4 Ρίχτερ, 20 Ιουνίου 1990
8. Βόρειο Πακιστάν, 7,6 Ρίχτερ, 8 Οκτωβρίου 2005
9. Μεσίνα, Ιταλία, 7,2 Ρίχτερ, 12 Δεκεμβρίου 1908
10. Chimbote, Περού, 7,9 Ρίχτερ, 31 Μαΐου 1970
* Αϊτή, 7,0 Ρίχτερ, 12 Ιανουαρίου 2010

Massive earthquake strikes Chile - Astrology

2010 Chile earthquake
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
This article documents a current major earthquake. Information regarding it may change rapidly as it progresses. Though this article is updated frequently, it may not reflect the most current or official information about this earthquake for all areas.
2010 Chile earthquake
Date 27 February 2010 06:34:17 UTC (2010-02-27T06:34:17)
Magnitude 8.8 Mw
Depth 35 kilometres (22 mi)
Epicenter location 35°50′46″S 72°43′08″W / 35.846°S 72.719°W / -35.846; -72.719Coordinates: 35°50′46″S 72°43′08″W / 35.846°S 72.719°W / -35.846; -72.719
Countries or regions affected Chile, Maule Region, Biobío Region
Tsunami warning for Chile and Peru; according CNN also Panama, Hawaii and Costa Rica
Casualties 78 confirmed deaths[1][2]

The earthquake took place where the Nazca Plate is subducting under the South American plateThe 2010 Chile earthquake happened off the coast of the Maule Region of Chile,[3][4] on February 27, 2010, with a magnitude of what was originally reported to be between 8.3 and 8.5 Mw, and has since been upgraded to a possible 8.8 Mw.[5] It was the strongest earthquake affecting Chile since the magnitude 9.5 1960 Valdivia earthquake, and the strongest earthquake worldwide since the 2004 Indian Ocean earthquake.[6]

The earthquake was also felt in the Chilean capital Santiago as well as in many Argentinean cities.[7] Tsunami warnings were issued in 53 countries.[7] Michelle Bachelet, President of Chile, declared a "state of catastrophe". She also confirmed the deaths of at least 78 people.[1][8]

Its epicenter was offshore from the Maule Region, approximately 8 km (5.0 miles) west of Curanipe and 115 km north-northeast of Chile's second largest city, Concepción.[9] Other cities exposed to Mercalli intensity scale intensity VIII (Destructive) shaking were Arauco, Lota and Constitución.[10] The quake occurred at 03:34 local time, and is reported to have lasted 10–30 seconds.[11]

Contents
1 Earthquake characteristics
2 Damage and casualties
3 Tsunami and aftershocks
4 See also
5 References
6 External links

Earthquake characteristics

The earthquake occurred along the boundary between the Nazca Plate and the South American Plate. At the location of this earthquake, the plates converge at 80 mm/year. The coastal part of Chile has a history of great megathrust earthquakes originating from this plate boundary, such as the 1960 Valdivia earthquake. More recently, this plate boundary ruptured at the 2007 Antofagasta earthquake.

The earthquake is characterized by a thrust-faulting focal mechanism, caused by the subduction of the Nazca plate under the South American plate.[9]

The Chilean National Emergency Office Oficina Nacional de Emergencia estimated that the intensity of the earthquake was 9 on the Mercalli scale in the Biobío Region and 8 in Santiago.[2][12] USGS put the intensity in Santiago and Valparaiso at MM VI.[10]
Damage and casualties
According to an Associated Press Television News cameraman, some buildings have collapsed in Santiago and there are power outages in parts of the city.[13] Santiago's International Airport seems to have been damaged and the airport authority has closed off all flight operations for the next 24 hours from around 1200 UTC.[3]

At least 78 deaths have been reported so far.[2]

In one of the first live news coverages, damaged buildings and fire can be seen in Concepción.[14]

Tsunami and aftershocks

The propagation of the tsunami as projected by NOAA
The energy model map of the tsunami.A tsunami warning was first declared for Chile and Peru,[15] while a tsunami watch issued for Ecuador, Colombia, Antarctica, Panama and Costa Rica.[16]

The warning was later extended to a Pacific Ocean-wide warning, covering all coastal areas on the Pacific Ocean except the west coast of the United States, British Columbia, and Alaska.[17] Hawaiian media reported that tsunami warning sirens will be sounded at 6am local time.[18]

A tsunami amplitude of up to 2.6 m (8.5 ft) high was recorded in the sea at Valparaiso, Chile.[2][19][20] An amplitude of 2.34 m (7.68 ft) was recorded at Talcahuano in the Biobío Region.[20]

An aftershock of 6.2 was recorded 20 minutes after the initial quake.[2][21] Two more aftershocks of magnitudes 5.4 and 5.6 followed.[21] The USGS said that "a large vigorous aftershock sequence can be expected from this earthquake".[9] And indeed, four hours after the initial shock, at least 14 aftershocks larger than magnitude 5.5 had been recorded in an area stretching roughly 300 km north and south of the first epicenter. The largest of those aftershocks measured 6.9 [22].

In Juan Fernández Islands, situated in the Pacific Ocean about 667 km (414 mi) away from the coast of Chile, local residents reported "a wave of great size" in the main city, but it still remains unknown whether there is any damage.[23]

Minor quakes generated by the main one could be felt as far as São Paulo, Brazil,[24] located about 3,000 km (1,900 mi) away from Concepción.

See also
List of earthquakes in Chile
List of largest earthquakes by magnitude
2007 Peru earthquake

Astropost: Turkey, 2012 and Uranus-Pluto

Astropost: Turkey, 2012 and Uranus-Pluto

Summary- Chile, Earthquake Mw 8.8


Summary:
MagnitudeMw 8.8
RegionOFFSHORE MAULE, CHILE
Date time2010-02-27 at 06:34:14.1 UTC
Location35.89 S ; 73.04 W
Depth30 km
Distances95 km N Talcahuano (pop 252,968 ; local time 03:34 2010-02-27)
65 km W Cauquenes (pop 31,362 ; local time 03:34 2010-02-27)
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&id=156286#

Ανεβάζουν σε 8,8 Ρίχτερ το σεισμό στη Χιλή - Κίνδυνος για τσουνάμι 9 μέτρων σε όλη τη Λατινική Αμερική

Ανεβάζουν σε 8,8 Ρίχτερ το σεισμό στη Χιλή - Κίνδυνος για τσουνάμι 9 μέτρων σε όλη τη Λατινική Αμερική


Τρομερός σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Χιλή συγκλονίζει ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Έχει δημιουργηθεί τσουνάμι ύψους εννέα μέτρων και απειλεί πολλές χώρες. Έξι νεκροί μέχρι τώρα από τον σεισμό. Μαρτυρίες για καταρρεύσεις κτιρίων. Χαοτική η κατάσταση στη Χιλή μέσα στη νύχτα. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν το 1960 στη Χιλή 9,5 Ρίχτερ

ισχυρότατη σεισμική δόνηση, μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την περιοχή Κονσεπσιόν, στη Χιλή, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τμήματα της πρωτεύουσας, Σαντιάγο. Ο σεισμός χτύπησε τη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής τη νύχτα γεγονός που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Αρχικώς είχε ανακοινωθεί ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 8,3 Ρίχτερ και 8,5, αλλά η τελευταία ενημέρωση από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αναφέρεται σε δόνηση 8,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κονσεπσιόν και σε βάθος 55 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τα χιλιανά μέσα ενημέρωσης, ο σεισμός ήταν μεγέθους 9 βαθμούς στην Κλίμακα Μερκάλι, η οποία κλίμακα δεν μετράει την ενέργεια που απελευθερώνεται από έναν σεισμό αλλά αντίθετα μετράει τις επιπτώσεις ενός σεισμούς σε μία δεδομένη περιοχή. Ο βαθμός 9 στην Κλίμακα Μερκάλι σημαίνει γενική καταστροφή στις κακές κατασκευές, σοβαρές βλάβες στην τοιχοποιία των καλών κατασκευών, σπάσιμο των υπόγειων αγωγών και αναβλύζει από το έδαφος λεπτή άμμος και νερό.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις ακτές της Χιλής και του Περού μετά τον ισχυρό σεισμό στη Χιλή, που είχε μέγεθος 8,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Παράλληλα το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να πληγούν από τσουνάμι και οι ακτές του Ισημερινού. Κίνδυνος για τσουνάμι υπάρχει και για την Κολομβία, τον Παναμά, την Κόστα Ρίκα και την Ανταρκτική.

"Ένας σεισμός τέτοιου μεγέθους μπορεί να ενεργοποιήσει ένα καταστροφικό τσουνάμι, που μπορεί να πλήξει τις ακτές κοντά στο επίκεντρο, μέσα σε λίγα λεπτά και πιο απομακρυσμένες ακτές, σε λίγες ώρες", ανακοίνωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

BBC NEWS- Massive earthquake strikes Chile

The aftermath of the earthquake

A massive earthquake with a magnitude of 8.8 has struck central Chile, the country's largest in 25 years.

The quake struck at 0634 GMT about 91km (56 miles) north-east of the city of Concepcion and 317km south-west of the capital, Santiago.

Chilean television is reporting 16 deaths so far. Outgoing President Michelle Bachelet called for calm as she went into an emergency meeting.

The US issued an initial tsunami warning for Chile, Peru and Ecuador.

That was later extended to Colombia, Antarctica and Central America. Japan's meteorological agency warned of a potential tsunami across large areas of the Pacific.

Aftershocks

President Bachelet called on people to remain calm and contact the authorities if they needed help.

Map

She said: "The country has just experienced an enormous earthquake... we are in the process of finding out about the effects of the quake across the region, the state of the roads and hospitals, the damage to buildings and of course the number of those killed and injured."

Ms Bachelet said there were areas of the country where communications were down and teams were working to restore them.

Many of Chile's news websites and radio stations were not accessible.

Buildings in Santiago were reported to have shaken for between 10 and 30 seconds, with the loss of electricity and communications.

The US Geological Survey (USGS) said the earthquake struck at a depth of about 35km.

POWERFUL EARTHQUAKES
Haiti, 12 Jan 2010: About 230,000 people die after shallow 7.0 magnitude quake
Sumatra, Indonesia, 26 Dec 2004: 9.2 magnitude. Triggers Asian tsunami that kills nearly 250,000 people
Alaska, US, 28 March 1964: 9.2 magnitude; 128 people killed. Anchorage badly damaged
Chile, south of Concepcion, 22 May 1960: 9.5 magnitude. About 1,655 deaths. Tsunami hits Hawaii and Japan
Kamchatka, NE Russia, 4 Nov 1952: 9.0 magnitude

It recorded a 6.2 magnitude aftershock in the same area soon after at 0652 GMT and another of 5.5 magnitude about 84km from Santiago at 0819 GMT.

The USGS said tsunami effects had been observed at Valparaiso, west of Santiago, with a wave height of 1.69m above normal sea level.

Reuters news agency later quoted the Chilean navy as saying the tsunami warning for southern Chile had been lifted.

One journalist speaking to Chilean national television from the city of Temuco, 600km south of Santiago, said many people there had left their homes, determined to spend the rest of the night outside. Some people on the streets were in tears.

Mark Winstanley, who contacted the BBC from Vina del Mar, 100km north-west of Santiago, said buildings had shaken and electricity and phone connections were cut but he could see no structural damage yet.

A university professor in Santiago, Cristian Bonacic, said that this was a massive quake but that the cities seemed to have resisted well. Internet communications were working but not mobile phones.

Chile suffered the biggest earthquake of the 20th century when a 9.5 magnitude quake struck the city of Valdivia in 1960, killing 1,655 people.


Are you in Chile? Did you experience the earthquake? Send us your comments, pictures and video.

Send your pictures to yourpics@bbc.co.uk or text them to +44 7725 100 100. If you have a large file you can upload here.

At no time should you endanger yourself or others, take any unnecessary risks or infringe any laws.

Read the terms and conditions

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα