Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

2013 Aprili 10 www.astropro.gr World Predictions10 Απριλίου 2013  έως τις 10 Μαΐου 2013
Οι αστρολογικές προβλέψεις που ακολουθούν συντάχθηκαν από τον Ιωάννη Μπαρδόπουλο είναι ενδεχόμενο να συμβούν στις περιοχές του πλανήτη που ακολουθούν παρακάτω όπως και στις Βόρειες ή στις Νότιες αποκλίσεις που αναφέρονται κ’ έχουν γενική ισχύ για την παρούσα περίοδο προβλέψεων που αναφέρεται στον τίτλο του παρόντος κειμένου.
Κατά αστρολογική συνήθεια αφορούν ένα κύκλο Νέας Σελήνης και για όλες τις προβλέψεις μέχρι το τέλος τους στις παρακάτω περιοχές του πλανήτη.
Επίσης είναι θεμιτό από εμένα για την πλήρη διαβεβαίωση σας για τις προβλέψεις αυτές να τις εκτυπώσετε και να τις κρατήσετε σε δικό σας αρχείο για προσωπική σας και μόνο χρήση· και όχι για επαγγελματική ώστε να τις αντιπαραβάλετε μετά την εκδήλωση των γεγονότων που αναφέρονται.

Για 30 μέρες έχουμε σημαντικές αστρολογικές συσχετίσεις και κατά αστρολογική συνήθεια θέτουμε σαν αρχή την νέα σελήνη στις 10 Απριλίου 2013, τότε έχουμε τις πλανητικές συσχετίσεις και την πορεία τους που θα φέρουν τα γεγονότα· αυτές οι επιρροές είναι οι: Πλούτωνας Ουρανός, Ποσειδώνας Κρόνος. Αυτές οι συσχετίσεις και οι επιρροές τους είναι που δίνουν τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω.

Ø       Οι περιοχές είναι οι: Σε North, 71, 68, 65-62, 59, 56-55, 53, 49, 45, 40, 37-36, 31-30, 28-27, 22, 16, 13, 10, 2-1, Σε South, 8-9, 13, 16-17, 21-22, 26-30, 36-37, 39, 50-52, 51n58, 56 Orb +- 3 Degree, ή σε …
Ø       Ονοματίζοντας: [ πόλεις και κράτη ] N Orleans, Venezuela, Ecuador, Colombia, Peru, brazil rio de janeiro, porto Alegre, U.K, Greece, turkeySyriaLebanonIsrael, Moscow, Germany, Denmark, Sicily Italy border Switzerland, EgyptSudanSpain, Mali Bamako, Angola, China Beijing, Nepal, India Delhi Calcutta, Bangladesh, Indonesia, Sumatra Java Bali Lombok, Japan Western Iwaki Osaka kakosima, Australia Melbourne Brisbane, New Zealand Auckland.
Αυτές οι περιοχές έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του αστρολογικού κύκλου που έχει αναφερθεί παραπάνω.

_

η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  24  είναι

Για τις 10 Απριλίου 2013 με αρχή ορίου από τις 09:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 11 Απριλίου 2013 και ώρα 21:30 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις της : Νέας Σελήνης, αναμένεται: πιθανή έντονη σεισμική δραστηριότητα, πιθανά ατυχήματα ή δολιοφθορές εκρήξεις και φωτιά με θύματα, στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτοκτονίας ή πιθανό ατύχημα σε ηγετικό άτομο· η στρατιωτική δραστηριότητα είναι πολύ πιθανή με μαζικότητα θυμάτων, πτώση(?), βίαιος θάνατος ηγέτη από ατυχείς συνθήκες, τύφλωση. Ενδεχόμενο ατύχημα από απώλεια όρασης ή ελέγχου. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: Οι περιοχές είναι οι: Σε North, 71, 68, 65-62, 59, 56-55, 53, 49, 45, 40, 37-36, 31-30, 28-27, 22, 16, 13, 10, 2-1, Σε South, 8-9, 13, 16-17, 21-22, 26-30, 36-37, 39, 50-52, 56 Orb +- 3 Degree, ή σε … N Orleans, Venezuela, Ecuador, Colombia, Peru, brazil rio de janeiro, porto Alegre, U.K, Greece, turkeySyriaLebanonIsrael, Moscow, Germany, Denmark, Sicily Italy border Switzerland, EgyptSudanSpain, Mali Bamako, Angola, China Beijing, Nepal, India Delhi Calcutta, Bangladesh, Indonesia, Sumatra Java Bali Lombok, Japan Western Iwaki Osaka kakosima, Australia Melbourne Brisbane, New Zealand Auckland.


_
η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  25  είναι

Για τις 13 Απριλίου 2013  με αρχή ορίου από τις 00:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 14 Απριλίου 2013 και ώρα 09:30 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Κρόνου Ουρανού, έρμης στον Κριό αναμένεται: Λάθος ατυχία ή ατύχημα από φωτιά σε μέσα μαζικής μεταφοράς· πιθανόν ναυάγιο, απώλεια κατεύθυνσης, μόλυνση φύσης, βίαιες καταστροφικές συνθήκες με πιθανή στρατιωτική δραστηριότητα, επιτυχία πόλεμου. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: Σε North, 69-68, 64, 55, 51-48, 42, 37-36, 32-28, 25, 18 @@1
45, 2, 9, @@2 14, @@3 σε South, 18, 25, 28-30, 36-38, 41, 51, 56, 64, @@1 48, 2, 8, 14 @@2 10 @@3 Orb +- 3 Degree, ή σε Billings Mt, Chicago Il, S Francisco CA, L Vegas NV, Detroit Mi, Portland ME, Jackson MI, Miami FL, Mexico Tampico Morelia Matamoros, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Charlotte Amalie, Venezuela Caracas, Colombia, Brazil Curitiba Porto Alegre Belem Brasilia, Egypt Cairo Alexandria, Roma, Madrid, Dublin, Casablanca, Tripoli, Geneva, UK London Edinburg Glasgow, Moscow, Copenhagen, Kiev, Prague, Iceland Reykjavik, Turkey Istanbul, Greece Athens North Peloponnesus Patrai Corinth Rhodes Crete Gaudos, Mali Bamako, S Africa Johannesburg, Iran Teheran, Japan Tokyo Osaka Pacific coast line, India Bombay Surat Madurai Delhi Calcutta, Sumatra Java Zibo Taiyuan Chengdu, South Korea Taegu Seoul, Australia Melbourne, N Zealand, @@2 fakfak @@3  

_
η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  26  είναι

Για τις 15 Απριλίου 2013  με αρχή ορίου από τις 14:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 16 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Αφροδίτη στον Ταύρο, αναμένεται: έντονη στρατιωτική δραστηριότητα, ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πιθανά τροφικά δηλητήρια για κοινό, εκρήξεις ή ωστικές δυνάμεις με θύματα, ανείπωτος πόνος για κοινό, φυσικές καταστροφές, πιθανή έντονη σεισμική δραστηριότητα με θύματα, σε μέσα μαζικής μεταφοράς ατυχήματα με εκρήξεις και φωτιά σε μηχανές πιθανών μαζικότητα θυμάτων, εγκληματικές ενέργειες με δολιοφθορά και θύματα από φωτιά εμπρησμοί.
Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: σε North, 73, 64, 58-54, 52-47, 42-37, 31-30, @@1 69, 34-28, 15, 03, 22-23, 09, 46, 40, 35, 18, 24-25, 50, @@2 51n58, 20, 7, σε North, 30, 38, 42, 51, 56, 18, 35, 47-48, @@1 3, 15, 29, 22-23, 8-9, @@2 Orb +- 3 Degree, ή σε LONDON, s Francisco CA, Louivile KY, Detroit MI, Charleston WV, N Orleans LA, Houston TX, L Vegas NV, Mexico Hermosito, Brazil Porto Alegre, delhi, Moscow, Vilnius, Berlin, Amsterdam, Birmingham, Glasgow, Edinburg, Copenhagen, Sofia, Jerusalem, Egypt Cairo Alexandria, Paris, Vancouver, Chisinau, Afghanistan Quetta Pakistan (Afghanistan Pakistan common border) Iran Teheran (Russia Kazakhstan common border) Nepal, China shangai wuxi, Tasmania, N Zealand, Korean Peninsula, Turkey Istanbul, Greece Athens Halkidiki Peloponnesus Kozani Patrai crete Ionian sea Atalanti, Zaire S Africa Leshoto, Madagascar, Brazil sao paolo  Fortaleza, Colombia, Pakistan Karachi  Faisalabad, Tajkistan, Japan Tokyo Osaka, Taiwan Taipei, Turkmenistan common border Iran, Cambodia-Vietnam, Chile Santiago, Peru Lima, Colombia Cali Medellin, Alaska Miami Fl, India Patna.   η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  27  είναι

Για τις 17 Απριλίου 2013  με αρχή ορίου από τις 08:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 19 Απριλίου και ώρα 09:00 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Ήλιου Άρη, Αφροδίτης Ποσειδώνα,  αναμένεται: Στρατιωτική δράση με θύματα  εκρήξεις και παγιδεύσεις  μαζικότητα θυμάτων, πολεμική δραστηριοτητα αυτοθυσίας με εκρήξεις και θύματα  ατυχήματα σε αποθηκευτικους χώρους, (ωστικές δυνάμεις υπόγειο-διυλιστήριο), πιθανή έντονη σεισμική δραστηριοτητα με θύματα  ατυχήματα σε Στρατιωτική δράση, πιθανών σοβαρά ατυχήματα από μηχανική απώλεια και φωτιά σε μέσα μαζικής μεταφοράς ενδεχόμενα θαλάσσια και πνιγμοί. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο:  Σε North, 74, 69, 66-64, 60, 57, 55, 53, 51, 42, 40, 37-38, 34, 16, 10-8, 3, @@1 29, 32, 27-26, @@2 49, 44, σε South, 8, 10, 15-16, 34-35, 38, 43, 51, 55, @@1 31, 25, 4-5, 29, @@2 27, 11, Orb +- 3 Degree, ή σε  Albany Ny, Wheeling WV, Miami FL, Lowell MA, Harrisonburg VA, Racine WI, St Joseph MO, Shallotte WV, Kansas City MO, Kansas City KS, Somerset KY, Houston TX, Salt Lake City UT, Phoenix AZ, Mexico Tampico Cancun Matamoros Monterey, Venezuela Caracas, Colombia, Bolivia La Paz, Peru Lima, Uruguay Montevideo, Argentina Buenos Aires Falkland, Brazil Recife Brasilia Curibita, Portugal Lisbon, Reykjavik, Spain Madrid Barcelona, UK Norwich Glasgow Ipswich, Baghdad, Moscow, Helsinki, Talin, Stockholm, Sofia, Copenhagen, Paris, Tunisia, Cameroon, Irish Reb Dublin, Turkey Izmir Ankara Istanbul, Greece Athens Crete Cephalonia Atalanti Kalamata Peloponnesus, Cyprus, Mali Bamako, Zambia Lusaka, Nepal, Azerbaijan, Pakistan Karachi, Afghanistan Kabul, India Patna Goa Madurai Agra, Japan Osaka Nayoya, Philippines Cebu Bacalod, Sumatra Medan, Java Bali, Vietnam Saigon, Borneo Island Sarmi Samarai, Australia Melbourne Adelaide Broome Perth Canberra, Tasmania, N Zealand, Fuji Islands @@1 Abilene TX, L Angeles CA, Beirut Jerusalem, S Arabia Jeddah, Al Kuwait, @@2 Nicaragua common border Honduras SabanaGrande, El Salvador, Morocco, Jerusalem, Libya Tripoli Benghazi, Korean Peninsula, Thailand Bangog.      η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  28  είναι

Για τις 19 Απριλίου 2013 με αρχή ορίου από τις 14:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 21 Απριλίου και ώρα 13:00 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Ήλιος στον Ταύρο, Άρης στον Ταύρο, Άρη Δια, Έρμη Κρόνου, Ήλιου Δια, Έρμη Ουρανού, Άρη Δια, αναμένονται:  Εκρηξεις, Ωστικές δυνάμεις, Ατυχηματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, Έντονο το φαινόμενο του Ναυάγιου με απώλεια προσανατολισμού και κατεύθυνσης με θυματα, ατυχηματα με το φαινόμενο της απώλειας προσανατολισμού και κατεύθυνσης και τις λάθος εκτιμήσεις του ανθρώπου που έχει την αρχή, επίσης ατυχηματα σε σημεία ενεργείας, μηχανές ή διυλιστήρια, εκρηξεις και θυματα από φωτιά, επίσης είναι πιθανή η δολιοφθορά σε αποθηκευτικούς χώρους.  Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: 60, 57, 53, 36, 08, 05, @@1 26N48, 64, 48-42, 35-36, 38, 00Ν, 05 @@2 68, 59, 49, 16, 02, Σε North, 05, 08, 36, 55, 53, @@1 52, 17, 43, @@2 Orb +- 3 Degree, ή σε ….L. Vegas Nv, Virginia Beach VA, Miami FL, Guatemalla, Colombia, Medellin, Ecuador, Brazil Belem Coiana Curibita, Minsk, Tunis, Allergies, common border Turkey Syria Iraq, Crete Aegean Sea, sierra Leone, Iraq North, Japan Tokyo, Korean Peninsula, Island New Brittan, Island Papua, Borneo west Sulawesi, @@1 S Francisco, Iran Teheran, Australia Canberra, Cains Melbourne Adelaide, Falklands, Panama, Billing MT, Fargo ND, oklahoma city OK, Charlotte NC, tulsa OK, Fort Smith Ar. Duluth MN, culf Mexico, Sarajevo, Greece Peloponnesus Kalamata Mesini Lakonia Kithira Zaninthos Atalanti Preveza Leukada Cephalonia, Zaire, Turkmenistan,@@2 Tibet Lasha, Tasmania, Houston Tx, Burma Rangoon common border Thailand.  η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  29  είναι

Για τις 21 Απριλίου 2013  με αρχή ορίου από τις 20:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 24 Απριλίου και ώρα 03:30 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Αφροδίτη Κρόνου, Αφροδίτη Ουρανού, Έρμη Δια, αναμένεται: Στρατιωτικές δραστηριότητες από άτομα που εκτελούν διαταγές, εκρήξεις, εμπρησμοί και φωτιές με θύματα, Απώλεια κατεύθυνσης και έλεγχου, Βιαιότητα, χρήση οπλών με θύματα συνθήκες πόλεμου, Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: 70-69, 65, 59-58, 51, 49-48, 45-43-40-39, 24-19, 01 @@1 18-17, 10-08, 62, 34, 31, @@3, 3, 7, 12, σε South, 21-22, 25, 34, 40-45, 49, @@1 17, 8, @@2 31, @@3 7, 12, 39, Orb +- 3 Degree, ή σε UK London L Angeles, Vancouver, Portland OR, Billings MT, Salt Lake City Ut, Phoenix AZ, Flagstaff AZ, South Valley NM, Albuquerque NM, Memphis TN, Charlotte NC, New York, Newark NJ, Baltimore MD, Colombia Cali, Peru Lima, Argentina Buenos Aires, Brazil Fortaleza Sao Paolo Santos Rio De Janeiro, France Paris, Lyon, Saint Etienne, Italy Padova Vicenza Brescia Napoli, Croatia, Turkey North Istanbul, Greece Thessaloniki Crete, Iraq, S Arabia, Kenya Nairobi, Botswana Gaborone, Somalia Coast Line, Bangladesh Dacca, Burma Mandalay Rangoon, Japan Osaka Kyoto Nagoya, Malaysia Singapore, Sumatra, Borneo Balikpapan, Sulawesi Manado, Papua, Korean Peninsula, Australia Adelaide Perth @@1 Lebanon Beirut, Sudan, Afghanistan Heart Kabul Casmir, @@2 Cuba Havana, El Paso - Odessa TX, Chile Santiago, Marseille, Allergies Jerusalem, Namibia Windhock, China Xian Shangai Beijing, Tasmania N Zealand, Taiwan Java, India Delhi Calcutta Quilon Pune Ahmadabad, Bolivia Cyprus  


The  30th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  30  είναι

For  Apr  24  2013,  with  beginning  time  on  11:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  Apr  25  2013  at  time  23:59  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets  Mercury  N.N.  Moon,  Venus  Pluto,  sun  Neptune,  full  Moon  Eclipse,  this  is  expected  to  happen:  on  public  transportations  possible  accidents  with  injuries,  on  storage  places  (refinery?)  accidents  or  sabotage  by  fire  or  arson  –  uncontrolled  expansion  of  fire,  natural  disaster  potential  of  intense  seismic  activity.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  24  Απριλίου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  11:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  25  Απριλίου  και  ώρα  23:59  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Β.Δ.  Σελήνης,  Αφροδίτη  Πλούτωνα,  Ήλιου  Ποσειδώνα,  Έκλειψη  Σελήνης  Πανσέληνος,  αναμένεται:  Πιθανόν  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  Ατυχήματα  με  θύματα,  σε  αποθηκευτικούς  χορούς  ατυχήματα  ή  δολιοφθορές  με  φωτιά  ή  εμπρησμό  –  ανεξέλεγκτη  επέκταση  φωτιάς,  φυσική  καταστροφή  ενδεχόμενα  από  έντονη  σεισμική  δραστηριότητα. 

Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction:  On  North  Declination:  22ν21,  59-58,  56,  52,  50,  41-40,  34,  22,  13,  11,  08,  05,  @@1  1964-61,  @@2  49,  47,  43,  39,  16,  07,  on  South  Declination  05,  07,  11,  13,  22,  34,  40,  42-43-45,  49,  @@1  15,  39,  50,  56,  Orb  +-  3  Degreeor  Peru  LimaIndia  Calcutta  AhmadabadChina  Honk  Kong  Beijing  Island  Hainan  HaikouBurma  Monywa  RancoonUzbekistan  TashkentAzerbaijanU.KLondon  Glasgow  EdinburghBirminghamAmsterdamBrusselsBerlinWarsawKievRomaTurkey  north  Ankara  IstanbulMali  BamakoSierra  LeoneGhana  AccraIvory  Coast  AbidjanPortland  ORChicago  OLLittle  Rock  ARHouston  TXSeattle  Boise  CityCuba  GuantanamoFalklandsMexico  Tampico  Mexico  City  Puebla  de  ZaragozaColombia  MedellinSurinam  ParamariboChile  SantiagoBrazil  Salvatore  Rio  de  Janeiro  BraziliaUruguay  MontevideoArgentina  Buenos  AiresReykjavikSpain  MadridNamibiaPakistan  Karachicommon  Border  Syria  LebanonS  Arabia  JeddahSri  LankaJavaTaiwan  TaipeiPhilippines  Manila  Island  Quezon  –  Midoro  –  PanayIsland  SulawesiIslands  Papua  –  SolomonBougainville,  @@2  N  Zealand  NorthAustralia  AdeladidePortland  MEPhladelfia  PADenver  CO@@4  .  The  31th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  31 είναι

For  Apr  29  2013,  with  beginning  time  on  00:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  Apr  29  2013  at  time  23:59  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Venus  Jupiter,  this  is  expected  to  happen:  Possible  explosion,  arson  or  fire  spread  uncontrolled,  accidents  or  loss  of  sight  direction  or  bad  visibility,  revenge  and  conditions  chaos  of  people  performing  military  orders,  mass  deaths,  exhibitionism  cutting  head  or  neck.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  29  Απριλίου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  00:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  29  Απριλίου  2013  και  ώρα  23:59  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Αφροδίτη  Δια,  αναμένεται:  Πιθανές  εκρήξεις,  Εμπρησμοί  ή  φωτιά  με  ανεξέλεγκτη  εξάπλωση  της,  ατυχήματα  από  απώλεια  όρασης  ή  κατεύθυνσης,  εκδίκηση  και  συνθήκες  χάους  από  άτομα  που  εκτελούν  στρατιωτικές  διαταγές,  μαζικοί  θάνατοι,  επιδεικτικό  κόψιμο  κεφαλιού  ή  αυχένα.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction:  On  North  Declination:  65-62,  59,  53-50,  41-40,  20,  @@1  44-43,  34,69,  56,  12,  On  South  Declination:  19,  40,  @@1  11,  20,  33,  40-41-43,51,  53,  Orb  +-  3  Degreeor  at  Area:  Peru  Lima,  Chile  North  Santiago,  Portland  ME,  Pittsburg  PA,  East  Brunswick  NJ,  Kokomo  IN,  Bloomington  Il,  Kansas  City  MO,  Salt  lake  city  UT,  Mexico  Merinda  Cancun  Guadalajara,  Matamoros,  Brazil  Belo  Horizonte  Rio  De  Janeiro,  Argentina  Bahia  Blanca,  Poland  Warsaw  Katowice,  Amsterdam,  London,  Paris,  Brussels,  Reykjavik  Madrid  Roma  Sarajevo,  Turkey  Ankara  Istanbul,  Azerbaijan  Baku  Sumyogit,  Iraq,  Vietnam  Hanoi,  Java,  Australia  Canberra  Sydney  Tasmania,  @@1  Rochester  MN,  Wichita  KS,  Lawton  OK  Oklahoma  city  OK,  Little  Rock  AR,  Hunisville  AL,  Dallas  Austin  TX,  Grand  Forks  ND,  Detroit  MI,  Cuba  Havana,  Greece  Halkidiki  Athens  Crete,  China  Beigng,  Japan,  Portugal  Lisbon,  Riga,  Kiev,  Minsk,  Syria  Damascus,  Iran  Teheran,  Cape  Town. 


The  32  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  32 είναι

For  Apr  30  2013,  with  beginning  time  on  17:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  2  2013  at  time  10:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mars  Saturn,  sun  Pluto,  this  is  expected  to  happen:  Sabotage  or  arson  fire  bursts  with  massive  injuries,  accidents  probably  on  public  transportation  shipwrecks  and  drowning  (suffocation),  violent  death  of  a  leader,  military  activity  and  killing  with  poisonous  gas  (gases).  Sadness  for  many  people,  accidents  by  vision  loss  or  waste  of  directional  control  transport.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  30  Απριλίου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  17:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  2  Μαΐου  2013  και  ώρα  10:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Άρη  Κρόνου,  Ήλιος  Πλούτωνας,  αναμένεται:  Δολιοφθορά  και  εμπρησμοί  εκρήξεις  με  φωτιά  μαζικότητα  θυμάτων,  ατυχήματα  πιθανόν  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  ναυάγια  και  πνιγμοί,  βίαιος  θάνατος  ηγέτη,  στρατιωτική  δραστηριότητα  και  δολοφονίες  δηλητηριώδη  αέρια,  θλίψη  για  πολύ  κόσμο,  ατυχήματα  από  απώλεια  όρασης  ή  κατεύθυνσης  χάσιμο  έλεγχου  μεταφορικού  μέσου.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  58-57,  53,  40,  37,  35-34-32,  27-25,  19.  17,  14,  11,  9,  7,  49-48,  @@1  61,  42,  21,  46,  @@2  2,  6,  On  South  Declination:  7,  9,  11-12,  14,  17,  19,  27,  33,  37,  40,  48,  51,  @@1  Orb  +-  3  Degreeor  at  Area:  [States  Country  City’s  ]  Vancouver,  Jackson  MS,  Salt  Lake  city  UT,  Memphis  TN,  Charlotte  NC,  New  York  NY,  New  Arc  NJ,  Peoria  IL,  San  Jose  CA,  Tucson  AZ,  Amarillo  Tx,  Mexico  Mexico  City  Guatemala,  Puerto  Rico,  Martinique,  Venezuela  Caracas,  common  border  Peru  Chile  Bolivia  Lima  –  La  paz,  Chile  Santiago,  Argentina  Corrientes,  Brazil  Rio  de  Janeiro  Recife  Bello  Horizonte,  Libya  Tripoli,  Greece  sea  area  Turkey  Cyprus  Castelorizo,  Crete  Athens  Larissa  Kithira  Thessaloniki  Halkidiki,  Sea  of  Marmara  Istanbul,  Italy  Napoli,  Azerbaijan,  Egypt  Cairo,  Senegal  Dakar,  Nigeria  east,  South  Yemen,  Oman,  Cape  Town,  Pakistan  Karachi,  Sri  Lanka,  India  Dharmsala  Agra,  Vietnam  Saigon,  Philippines  Manila  Quezon  city,  Island  Negros  Bacolod,  Taiwan  Taipei,  Island  Mindanao  Davao,  Java  Timor  Papua  Port  Moresby,  Korean  Peninsula  Seoul  Pusan  Songnam  Kimcn’  aek  Japan  sendai  Toyama  Nagoya  Kyoto  Kushiro  Kawasaki,  Australia  Melbourne  Sydney  Brisbane  Canberra  Adelaide  Townsville,  @@1  Amsterdam,  Sicily,  Libya  Bengasi,  Nepal,  @@2  Moscow,  Berlin,  Kiev,  Beirut,  Sudan,  Kenya  Nairobi,  Tanzania  Dar  es  Salam,  Somalia  Mogadishu,  Durban,  Ecuador,  Jeddah,  Turkmenistan,  Afghanistan  Pakistan,  India  Porbandar  Mangalore  Patna,  Nepal  Tasmania,  N  Zealand. The  33 th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  33  είναι

For  May  3  2013  with  beginning  time  on  02:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  4  2013  at  time  10:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Jupiter,   Mercury  Neptune  ,   this  is  expected  to  happen:  Accidents  involving  explosions  and  fire  on  public  transporter  (or  carrier)  or  loss  of  vision  at  direction  and  wrecks  (ships)  with  injuries.  Military  activities  are  expected  success,   does  not  exclude  sabotage  and  trappings  (death  trap)  with  explosions  and  fire,   murder  by  soldiers.  not  exclude  intense  seismic  activity  and  natural  disaster.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  3  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  02:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  4  Μαΐου  2013  και  ώρα  10:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Δία,   Ερμη  Ποσειδώνα,   αναμένεται:  Ατυχήματα  με  εκρήξεις  και  φωτιά  σε  μέσα  μεταφοράς  ή  από  απώλεια  όρασης  ή  κατευθύνσεις  ενδεχόμενα  ναυάγια  με  θύματα.  Σε  στρατιωτικές  δραστηριότητες  αναμένεται  επιτυχία,   δεν  αποκλείονται  οι  δολιοφθορές  και  οι  παγιδεύσεις  με  εκρήξεις  και  φωτιά,   δολοφονίες  από  στρατιωτικούς.  δεν  αποκλείεται  η  έντονη  σεισμική  δραστηριότητα  και  η  φυσική  καταστροφή.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  71,   64,   62,   61,   58,   55,   52,   42,   40,   37,   33,   25,   17,   09,   @@1  46,   68,   66,   60,   58,   56,   54,   53,   51,   49,   42,   36,   27,   24,   22,   6,   On  South  Declination:  09,   18,   25,   33,   36,   40-41,   51,   56,   @@1  6,   5,   22,   27,   40,   44,   Orb  +-  3  Degree,   or  at  Area:  [States  Country  City’s  ]  L  Angeles,   S  Francisco,   Oklahoma  City  OK,   Salt  Lake  City  UT,   Wichita  KS,   Des  Moines  IA,   Milwaukee  WI,   Detroit  MI,   Chicago  IL,   Atlanta  GA,   Miami  FL,   Peoria  Il,   Buffalo  NY,   Manchester  NH,   Newark  Nl,   New  York  NY,   Richmond  VA,   Virginia  Beach  VA,   Columbia  SC,   Forth  Worth  TX,   Mexico  Matamoros,   Monterey,   Tampico,   Villa  Hermosa,   Jamaica,   Puerto  Rico,   Islands  Basseterre  The  Valley,   Venezuela,   Costa  Rica,   Colombia,   Peru  Lima,   Bolivia  La  Paz,   Chile  Santiago,   common  border  Peru  Bolivia  Chile,   Argentina  Bahia  Blanca,   Paraguay  Asuncion,   Brazil  Curibita  Palmeira,   Jerusalem,   Beirut,   Teheran  Moscow,   Warsaw,   Berlin,   Amsterdam,   Roma,   Sicily,   London,   Glasgow,   Edinburgh,   Tunisia,   Reykjavik,   Tanzania,   Mozambique  Maputo,   Cape  Town,   India  Patna,   Madurai,   Varanasi,   RAipur,   Cambodia,   Taiwan,   Philippines,   Sumatra  Singapore,   Java  Surabaya,   Bali,   Timor,   Indonesia  Borneo,   Japan  Tokyo  Hokkaido,   Kushiro,   Nagasaki,   Korean  Peninsula  Seoul  Kimch'aek,   Australia  Perth  Broome,   @@1  Oslo  Riga,   Madrid  Egypt  Cairo,   China  Beijing  Urumchi  Kuldaja  Chalhaer  Jilin  Chang  Cnun  Harbin,   Island  Haikou,   @@2  Las  Vegas,   Phoenix,   AZ,   Greece,   Pakistan.  . 

The  34  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  34  είναι

For  May  5  2013,   with  beginning  time  on  12:15  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  6  2013  at  time  21:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mars  Pluto,   Venus  Uranus,   Venus  Pluto,   this  is  expected  to  happen:  Possibly  intense  seismic  activity  with  massive  injuries,   military  operations  and  warfare,   capable  military  force  with  total  control  of  area  action  battle  -ready  forces  (Suddenly  ready  -  Opportunity  for  power  grab).

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  5  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  12:15  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  6  Μαΐου  2013  και  ώρα  21:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Άρης  Πλούτωνας,   Αφροδίτη  Ουρανός,   Αφροδίτη  Πλούτωνας,   έρμης  Ουρανός,   αναμένεται:  Πιθανή  έντονη  σεισμική  δραστηριότητα  με  μαζικότητα  θυμάτων,   στρατιωτικές  δραστηριότητες  και  πολεμικές  επιχειρήσεις,   ικανή  στρατιωτική  δύναμη  με  απόλυτο  έλεγχο  του  πεδίου  δράσης,   δυνάμεις  ετοιμοπόλεμες  (ξαφνικά  έτοιμες  -  ευκαιρία  για  αρπαγή  εξουσίας).  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο: 
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction:  On  North  Declination:  70,   69-68-67-64,   61-60-59-58,   56-55-54-53,   48,   45,   42,   40-41,   35,   33,   30,   23-22-21,   15,   6,   @@1  27,   On  South  Declination:  5-6,   14,   23,   33-32,   36,   42-43-44,   51,   54,   60,   @@1  9,   38,   Orb  +-  3  Degree,   or  at  Area:  [States  Country  Citys  ]  Iran  Teheran,   Jerusalem,   Phoenix,   Az,   Birmingham  Al,   Des  Moines  IA,   Iowa,   City  Harlan  IA,   Toledo  OH,   Lansing  Mi,   Chicago  OL  Waco  TX,   El  Paso  TX,   Beaumont  TX,   Albany  Ny,   Mexico  Mexico  City  Mazatlan  Lowell  MA,   Hart  Ford  Ct,   Colombia  Medelin  Bolivia  La  Paz,   Chile  Santiago  Venezuela  Caracas  Paraguay,   Argentina,   Brazila  Sao  Paolo  Santos  Rio  de  Janeiro,   Manaus  Porto  Alegre  Recife,   Georgia  Tbilisi,   Sofia,   Rome,   London,   Morocco  Casablanca,   Iraq  Baghdad,   Jerusalem  Beirut  Syria  Damascus,   Switzerland,   Tunisia,   Egypt  Cairo  Alexandria,   Nigeria  Lagos,   Liberia,   Senegal  Dakar,   Eritrea  Asmera,   Pakistan  Rawlpindi,   India  Gadarawara  Goa  Ahmadabad  Calcutta,   Taiwan,   Java  Jakarta,   Sumatra  Indonesia  Bali,   Philippines  Manila  island  Borneo,   Island  Papua  Madane  Ai  Tape,   Cambodia  Pakxe,   Korea  Peninsula  Pusan,   Japan  Tokyo  Kawasaki,   China  Fusion  Shenjang  Puyang  Lanzhon  Hefgi  Beijing  Nanjing  Nanping  Guangzhou,   @@1  Tunisia,   Libya  Tripoli,   Nepal  Afghanistan,   Australia  Melbourne  Alice  Sprigs  New  Castle,   Prague,   U.KMadrid,   Roma. The  35  th  Astrology  Prediction  are
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  35  είναι

For  May  7  2013, with  beginning  time  on  06:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  9  2013  at  time  15:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Pluto, this  is  expected  to  happen:  Accidents  with  intense  phenomenon  of  eruptions  or  impellent  force  in  storage  facilities  (trapping  people)  or  at  refineries, intense  seismic  activity, natural  disasters,
Military  activities  with  unit  development  or  similar  activities  with  victims  -  out  of  control  situations.

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  7  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  06:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  9  Μαΐου  2013  και  ώρα  15:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Πλούτωνα, αναμένεται:  Ατυχήματα  με  έντονο  το  φαινόμενο  των  εκρήξεων  και  των  ωστικών  δυνάμεων  πιθανόν  σε  αποθηκευτικές  εγκαταστάσεις  (παγίδευση  ατόμων)  ή  σε  διυλιστήρια, έντονη  σεισμική  δραστηριότητα, Φυσικές  καταστροφές, Στρατιωτικές  δραστηριότητες  με  αναπτύξεις  μονάδων  με  θύματα  -  καταστάσεις  εκτός  έλεγχου.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο: 
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  71, 68, 65, 61, 57-56, 53, 51, 49, 46, 44-42-41-40, 33, 30-29, 24, 12, @@2  63, 26, 5, On  South  Declination:  12, 24, 30, 32-33, 41, 43, 49-48-47, 51-52, 56, @@2  5, 26, Orb  +-  3  Degree,
or  at  Area:  [States  Country  City’s  ]  Caribbean  Sea  Bahames, Cuba, Key  West, Freeport, Detroit  MI, Chicago  IL, Des  Moines, Hartford  CT, Cleveland  OH, Bridgeport  CT, Charleston  SC, Macon  GA, Orlando  FL.  Dallas  Forth  Worth  TX, Mobile  AL, Provo  UT, San  Diego, CA, Moline  Il, San  Diego, Mexico, Mazatlan, Duranco  Hermosillo, Nicaragua, Ecuador  Peru  Lima, Brazil  Fortaleza  Salvador  Sao  Paolo  Santos  Porto  Alegre, Argentina  San  Lorenzo  Rosario  Mendoza, Chile  Santiago, Colombia, UK  London, Spain  Barcelona  Madrid, France  Paris, Italy  Rome, Greece, Turkey, Minsk, Libya  Tripoli  Benghazi, Egypt  Cairo  Alexandria, S  Africa  Cape  Town, Iraq, Azerbaijan, Iran, Nepal  Biratnagar, India  Goa  Delhi  Mussorie  Madras  Mangalore  Bangalore  Tezpur, Vietnam  Cambodia, China  Beijing  Chengudu  Wuhan, Taiwan, Japan  Tokyo, Nagasaki  Island  Hokkaido  Sednai  Iwaki, Island  Borneo, Australia  Darwin  Perth  Newcastle, @@2  Jerusalem, Kuwait, S  Arabia  Abu  Zaby  Suhar  Magala, Pakistan  Karachi, Bangladesh, Moscow, Poland  Warsaw, common  border  Fyrom  (skopie)  Albania, Greece  Athens, Zaire  Senegal. _

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα