Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

CONFERENCE PROGRAMME

“Pame Astrologia” 1: AstroReflections before 2012
“Dais” Cultural and Sports Center
151 26 Marousi, 151 Mesogion St.

DAY 1st
SATURDAY 13 NOVEMBER 2011

10:00 – 11:00 Registration

11:05 – 11:45 Opening Address

 • Conference Speakers

11:45 – 13:00

Synastry Techniques
Relationships under the microscope
Panel Discussion

13:00 – 13:15 Questions

 • Konstantina Vlahopoulou, Giorgos Vouzoulidis

13:15 – 13:45

Astrology and Art
The multidimensional examination of the chart opens ways to 4 essential levels: the physical, emotional, mental and spiritual and… astrology meets art.

13:45 – 14:00 Questions

 • Karl-Heinz Ottinger, Christos Rousis, Lilly Katsika

14:00 – 14:45

Uranian
History and introduction to the practice of Uranian astrology. Synastry. Vile deeds and their diagnosis. Politics and Economy, and the official “first” of two points with “special” characteristics and potential

14:45 – 15:00 Questions

15:00 – 16:30 Lunch Break

 • John Bardopoulos

16:30 – 17:00

Stock Market and the latest trends
Analysis of the 2011 recession. Aspects for forecasting stock market trends and for making more successful investments.

17:00 – 17:15 Questions

 • Vasia Konti

17:15 – 17:45

Evolutionary Astrology
A technique studying the laws governing human nature and suggesting methods of awakening that stand against the internal hunger which is caused by external stimuli

17:45 – 18:00 Questions

 • Evita Zachariadou

18:00 – 18:30

Astrology and Human Design System
How the text book for the proper function of the individual leads to the discovery of their uniqueness, the awakening of their consciousness and the realization of their experience through the Strategy of their true esoteric Principle

18:30 – 18:45 Questions

18:45 – 19:00 Short Break

 • Conference Speakers

19:00

Greece: Zero Hour
Panel Discussion

DAY 2nd
SUNDAY 14 NOVEMBER 2011

10:00 – 11:05 Arrival

11:10 – 11:45 Live Connection with the Australian Astrological community. Opening address

 • Giannis Rizopoulos

11:45 – 12:15

The Greek way: Synthesis of tropical and sidereal zodiac
A revolutionary astrological technique and philosophy.
Theory and examples.

12:15 – 12:30 Questions

 • Elina Vatikioti

12:30 – 13:00

Ariadne’s Thread
A pleasant technique, seemingly like a game, which examines the chart through colour.

13:00 – 13:15 Questions

13:15 – 13:30 Short Break

 • Thanasis Matsotas

13:30 – 14:00

Entroy and Free Will
Micrometric interpretation and realization of the horoscope on the basis of personal existence and evolutionary potential. Clarification of basic astrological concepts around the human ability for freedom from the law of “chance".

14:00 – 14:15 Questions

 • Mary Galanou

14:15 – 14:45

Letter from Lilly to his students
William Lilly has left behind a rich legacy of astrological knowledge, along with a letter to the student of astrology. The two constitute a great inheritance to those who love easy-to-use and useful astrology, which - like love - gives with no second though

14:45 – 15:00 Questions

15:00 – 16:30 Lunch Break

 • Dimitris Koronakis

16:30 – 17:00

Earthquakes
How to conduct an astrological research with scientific criteria

17:00 – 17:15 Questions

 • Christos Paizis

17:15 – 17:45

Structural-axial Aspect Interpretatio
Classification of aspects, keywords for every class and application of keywords on the nature of planets in further to the nature of the axis, of the planets under study

17:45 – 18:00 Questions

18:00 – 18:15 Short Break

 • Smaro Sotiraki

18:15 – 18:45

2012: The end of the world as we know it or a new beginning?
The meaning of the western horoscope, as presently known, along with the reasons the Mayan calendar “resets”.

18:45 – 19:00 Questions

 • Conference Speakers

19:00 – 20:30

2012: Facts and Fiction, Panel Discussion

20:30 Live Connection with the USA Astrological community

END OF CONFERENCE
from here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα