Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Εκλογές 2010, Ποιοι, πώς και πού ψηφίζουμε; Με τετοιο αστρολογικο χαρτη;


Με τετοιο χαρτη θελετε να πανε ολα καλα!

Συντάκτης: neolaia.gr Team • Αναρτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου, 2010


Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 π.μ. και θα λήξει στις 7 μ.μ. Σε περίπτωση, που χρειαστεί να επαναληφθεί, θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, με τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση, που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο σε έναν δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα στις 7 Νοεμβρίου, τότε αυτή θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.

Στις δημοτικές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν:

1. Όλοι οι δημότες κάθε νέου δήμου που α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 1992 β) οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας, που από 1 Ιανουαρίου του 2011 θα αποτελούν έναν δήμο, σύμφωνα με τον νέο νόμο.

2. Οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (έχουν γεννηθεί έως 31.12.1992), είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας, όπου κατοικούν. Επίσης, οι ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ως αλλοδαποί, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί έως 31.12.1992, είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας, όπου κατοικούν.

Οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, ενώ μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι και να εκλεγούν μέχρι και στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εγγραφές, στους ειδικούς καταλόγους των δήμων, 12.762 είναι οι ομογενείς και οι μετανάστες, οι οποίοι ζουν νόμιμα και για πολλά χρόνια στη χώρα. Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν στις 31 Αυγούστου, ωστόσο, όσοι εκλογείς θα εγγράφονται στο εξής, θα μπορούν να ψηφίσουν από τις επόμενες εκλογές.

Οι μετανάστες και οι ομογενείς στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Με το νόμο 3838/2010 θεσπίστηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα των Ελλήνων ομογενών αλλά και των μεταναστών, που κατοικούν νόμιμα στη χώρα μας, να λάβουν μέρος στις δημοτικές εκλογές.

Ομογενείς

• Είμαι Έλληνας ή Ελληνίδα ομογενής και ζω στην Ελλάδα. Μπορώ να ψηφίσω;

Ναι, αν έχω Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή οποιαδήποτε άλλο τίτλο διαμονής ομογενούς και ζω στη χώρα νόμιμα ήδη για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

Ψηφίζω, επίσης, αν είμαι σύζυγος ή χήρος/α ομογενούς με πενταετή διαμονή στην Ελλάδα. (Σημείωση: Διαπιστώνω αν μπορώ να ψηφίσω και από το σπίτι μου στο www.ypes.gr.)

• Πού πρέπει να πάω για να γραφτώ ως εκλογέας;

Στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου κατοικώ τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη.

• Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω στο Δήμο;

1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στο Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Εάν είμαι ομογενής με τίτλο διαμονής της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά όχι κάτοχος ΕΔΤΟ (λ.χ. ομογενής Τουρκίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση διαβατηρίου.
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου.
(Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το Δήμο.)

• Τι ενέργειες θα κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου για να γραφτώ;

1. Παραλαμβάνουν αίτηση και δικαιολογητικά.
2. Ελέγχουν στο πληροφορικό σύστημα το δικαίωμα εγγραφής και την πληρότητα των δικαιολογητικών.
3. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
4. Οριστικοποιούν την αίτηση.
5. Εκτυπώνουν σε 2 αντίτυπα την αίτηση και παραδίδουν σε εμένα το ένα.

• Τι μπορώ να κάνω, αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία;

Αν δεν είμαι καταχωρημένος/η στο πληροφορικό σύστημα ή αμφισβητώ την καταχώρηση που υπάρχει σε αυτό, τότε πρέπει να απευθυνθώ στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης του τίτλου διαμονής μου.

Μετανάστες

• Είμαι μετανάστης ή μετανάστρια στην Ελλάδα. Έχω δικαίωμα να ψηφίσω στις δημοτικές εκλογές;

Ναι, αν ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από κάποια Περιφέρεια της χώρας ή το ΥΠΕΣΑΗΔ και είναι ένας από τους παρακάτω:

- Αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας
- Επί μακρόν διαμένοντος
- Μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. με πενταετή ή μόνιμη διαμονή
- Γονέα ανήλικων Ελλήνων πολιτών με πενταετή διαμονή
- Αλλογενούς συζύγου ομογενούς τέως ΕΣΣΔ με πενταετή διαμονή

Μπορώ, επίσης, να ψηφίσω αν είμαι δικαιούχος διεθνούς προστασίας και ο τίτλος διαμονής μου είναι ένας από τους παρακάτω που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία:

- Πολιτικού πρόσφυγα με πενταετή διαμονή,
- Υπαγόμενου στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους,
- Ανιθαγενούς με πενταετή διαμονή. (Σημείωση: Διαπιστώνω και από το σπίτι μου αν και πού ψηφίζω στο www.ypes.gr.)

• Πού πρέπει να πάω για να γραφτώ ως εκλογέας;

Α) Εάν ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια ή το ΥΠΕΣΑΗΔ, απευθύνομαι στο Δήμο ή Κοινότητα που έχω δηλώσει ως κατοικία κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του σε ισχύ τίτλου διαμονής μου, εφόσον έχω συμπληρώσει εκεί δύο (2) έτη νόμιμης διαμονής από την υποβολή της αίτησης .

Β) Εάν ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία απευθύνομαι στο Δήμο ή Κοινότητα όπου κατοικώ τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη.

• Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω στον Δήμο;

Α) Εάν ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια ή το ΥΠΕΣΑΗΔ καταθέτω:

1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στο Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου.

Β) Εάν ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία καταθέτω:

1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στο Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης).
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου.
(Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως από τον Δήμο.)

• Τι ενέργειες θα κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου για να γραφτώ;

1. Παραλαμβάνουν αίτηση και δικαιολογητικά.
2. Ελέγχουν στο πληροφορικό σύστημα το δικαίωμα εγγραφής και την πληρότητα των δικαιολογητικών.
3. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
4. Οριστικοποιούν την αίτηση.
5. Εκτυπώνουν σε 2 αντίτυπα την αίτηση και παραδίδουν σε εμένα το ένα.

• Τι μπορώ να κάνω αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία;

Α) Σε περίπτωση που ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια ή το ΥΠΕΣΑΗΔ:

Αν δεν είμαι καταχωρημένος/η στον Δήμο που επισκέφθηκα αλλά σε κάποιον άλλο, θα μου υποδείξουν σε ποιον Δήμο πρέπει να απευθυνθώ.

Αν δεν είμαι καταχωρημένος/η σε κανέναν Δήμο ή αμφισβητώ την καταχώρηση που υπάρχει στο πληροφορικό σύστημα, τότε πρέπει να απευθυνθώ στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου.

Β) Σε περίπτωση που ο τίτλος διαμονής μου έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία:

Αν δεν είμαι καταχωρημένος/η στο πληροφορικό σύστημα ή αμφισβητώ την καταχώρηση που υπάρχει σε αυτό, τότε πρέπει να απευθυνθώ στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης του τίτλου διαμονής μου.

Ποιοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στην κάλπη

Εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2 και 116 παρ 1 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών (Π.Δ/γμα 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄).

Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 117 της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών (Π.Δ/γμα 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄).

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν περιπτώσεις εκλογέων που δεν θα ασκήσουν δικαιολογημένα το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην περίπτωση αυτή ο νόμος απαιτεί κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να εκδώσουν. Στην εγκύκλιο αναφέρονται και οι περιπτώσεις που ο νόμος εξαιρεί από την υποχρέωση ψήφου.

Τα προβλεπόμενα ισχύουν και για τη δεύτερη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, των επαναληπτικών εκλογών.

Ποιοι εξαιρούνται – Ποιοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογημένα ορισμένοι εκλογείς δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, για τους οποίους βέβαια δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του προαναφερόμενου νόμου οι προβλεπόμενες από το ανωτέρω διάταγμα ποινικές κυρώσεις.

Πρόκειται α) για τους κατοίκους εξωτερικού, β) για όσους έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους και γ) για όσους θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να ψηφίσουν.

Κατά συνέπεια :

• Οι εκλογείς ηλικίας άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια.

• Οι εκλογείς που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο εγγραφής τους προκειμένου να ασκήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, οφείλουν να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση. Με τέτοιες βεβαιώσεις θα εφοδιαστούν οι δημοτικές αρχές από το Υπουργείο μας.

• Οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Εκτός από τις παραπάνω θα υπάρξουν και εξαιρετικές περιπτώσεις εκλογέων που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς λόγους. Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία θα δικαιολογείται η παράλειψη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

• Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι αλλά και στρατιωτικοί, για τους οποίους (στρατιωτικούς) στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (ψηφοφορία στον τόπο που υπηρετούν βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων) και για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο εγγραφής τους.

• Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λ.π. στους οποίους επίσης λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

• Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα