Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

NeptuneCafe presents"I do anticipate a more than usual level of major storms, quakes and volcanic eruptions associated with this year’s SuperMoons and eclipses"
- Richard Nolle, 2010 forecast

The Line-Up - Here's how four astrologers have portrayed the metaphysical effects of the planets on earthquakes.

David Crook - The chief culprit behind the earthquakes in Haiti and Chile seems to have been the Solar Eclipse of Janaury 15, 2010, as first noted by David Crook in his Stellar Insights blog. His entry is shown to the right here, accompanied by the horoscope for the January 15, 2010 Solar Eclipse relocated to Santiago, Chile.

Celeste Teal - briefs us on what causes earthquakes from an astrological perspective. Her explanation includes discussion of Moon Wobble, a term coined by astrolgoer Carl Payne Tobey. She also explores where an earthquake might strike, and presents a five-point summary and forecast for 2010.

Michael O'Reilly - The giant earthquakes in Haiti and Chile had strong astrological correlations in their respective national horoscopes. Excerpted from the two NewsScope articles about the quakes, O'Reilly gives the astro-journalistic follow-up, including some historical background and translation of the chart's symbolism.

Richard Nolle - has been studying and writing about the SuperMoon for some twenty years. His 2010 World Forecast, written in December 2009, included some remarkably good calls concerning the potential and timing for major earthquakes based on the SuperMoons of 2010. Here's an excerpt with graphic illustrations.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα