Όσοι Θέλετε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον εαυτό σας σε λογικές τιμές και αποστολή στο e-mail σας μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Πῶς ὑπολογίζεται τό Πάσχα;

Τό ΚΑΝΟΝΙΟΝ αὐτό ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ συντάχθηκε σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς πού ἴσχυαν ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἁγίων μεγάλων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Ἀθανασίου καί Κυρίλλου. Ὡς γνωστόν οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας εἶχαν ἀναλάβει κατ' ἐντολήν τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325) "τήν ἐκπόνησιν τῶν Πασχαλίων κύκλων", δηλ. τόν ὑπολογισμό τοῦ Πάσχα καί τήν γνωστοποίηση τῆς ἡμέρας αὐτοῦ, διά τῶν πασχαλίων ἐπιστολῶν, σέ ὅλες τῆς Ἐκκλησίες Ἀνατολῆς καί Δύσεως. Τό ἔθος αὐτό ἔπαυσε μετά τήν ἐπικράτιση τῶν μονοφυσιτῶν στήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν διακοπή τῆς κοινωνίας μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες μετά τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας (451). Τό ἔργον τῆς συντάξεως τῶν Πασχαλίων κύκλων ἀνέλαβε ἡ Ρώμη, ἡ ὁποία τό συνέχισε κατά τούς αὐτούς ὑπολογισμούς μέ τήν Ἀλεξάνδρεια, ἀφοῦ ὁ ἐκεῖ ἐγκατεστημένος Σκύθης κανονολόγος Διονύσιος ὁ Μικρός τό 525 μετέφρασε στή λατινική τόν πασχάλιο κύκλο τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, τόν ὁποῖον ἐνέκρινε ὁ Πάπας Ρώμης.

Οἱ ὑπολογισμοί αὐτοί συνίσταντο βασικά στήν εὕρεση τῆς ἐαρινῆς πανσελήνου διά "τοῦ δεκαεναετοῦς κύκλου (τῆς σελήνης) τοῦ Μέτωνος", ὁ ὁποῖος χρυσοῦς ἀριθμόςχρυσοῦν γράμμα ἐκλήθη, γιά τήν εὕρεση τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα καί τόν ἐξ αὐτοῦ καθορισμό τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα. Σήμερα γνωρίζουμε ὅτι δέν χρησιμοποιεῖται ὁ κύκλος τοῦ Μέτωνος στόν καθορισμό τοῦ ἡμερολογίου, διότι ἀποδίδει πλαστή πανσέληνο. Ἡ Ρώμη ἐφήρμοσε αὐτούς τούς ὑπολογισμούς ἐπί τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡλιακοῦ ἡμερολογίου, ὁπότε καθιερώθηκε καί ὁ κύκλος τοῦ ἡλίου, δηλαδή συνέδεσε ἀκλόνητα τό χρυσοῦν γράμμα μέ τό ἡμερολόγιο. Τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο ὡς ἐλλιπές συμπαρέσυρε τήν ἡμερομηνία τῆς ἰσημερίας καί τῆς πανσελήνου.

Περισσότερα εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Πλανήτες, Σήμερα και ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

η Γη κ' η Σεληνη τωρα